Wortelmilieu irrigatie management

‘Precision Growing' betekent letterlijk meer groei met minder input. In deze context richt GRODAN zich op oplossingen voor wortelmilieu management, maar begrijpt ook de noodzaak van een allesomvattende benadering van de teelt. Dit hoofdstuk beschrijft 'Precision Growing' met betrekking tot het beheer van het wortelmilieu. Het richt zich op substraatkeuze; ontwerp en gebruik met betrekking tot het optimaliseren van de watervoorziening. Dit hoofdstuk bestaat uit vier delen. We geven eerst achtergrondinformatie over het beheer van het wortelmilieu in relatie tot substraten. Vervolgens geven we gedetailleerd advies over irrigatie tijdens de eerste weken van een nieuw gewas; tijdens de oogstperiode en aan het einde van de teeltcyclus.

Waarom wortelmilieu management?

Een gerichte water- en voedingsstoffen voorziening verbetert de oogstopbrengst en de kwaliteit van het fruit. Dit kan worden bereikt door het watergehalte van het substraat (WC) nauwkeurig te sturen en de elektrische geleidbaarheid (EC) in overeenstemming met de historische klimatologische omstandigheden en de generatieve / vegetatieve plantenbalans.

Keuze van het substraat

De keuze voor substraat wordt gemaakt vóór het begin van elke teeltcyclus. Soms worden organische (coco) substraten gekozen omdat ze door sommige telers worden gezien als een manier om hun teelt duurzamer te maken. Dit is echter niet waar. Een studie in opdracht van Grodan en uitgevoerd door Blonk Milieu Advies onthulde dat de milieu-impact van beide substraten vergelijkbaar is. De studie concludeerde dat het 'groeimedium alleen al een verwaarloosbare bijdrage levert aan de totale milieueffecten van de productie in kassen. Wijzigingen in de productie gerelateerd aan energiebeheer en het gebruik van meststoffen zullen echter een enorm effect hebben op de algehele milieuprestaties’. Natuurlijk betekent dit met betrekking tot kunstmestgebruik recycling vanaf de eerste dag van de teelt, opererend binnen een gesloten hydrocultuur terwijl men werkt met een gestructureerde irrigatiestrategie en een nauwkeurige meststofsamenstelling. 

Substraatontwerp 

Met de introductie van Next Generation 2.0 (NG 2.0) -substraten richt Grodan zich op de relatie tussen WC en EC in het substraat en hoe deze twee parameters door de teler kunnen worden gestuurd om een optimale groei en vruchtkwaliteit te garanderen (Afbeelding 1). Op deze manier helpen we de teler om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken waarmee men tijdens de productie in de kas te maken heeft, zoals het beperken van de energie input als gevolg van stijgende energiekosten en het voldoen aan wetgeving gericht op afvoer van water uit de kas. Grodan NG 2.0-substraten zijn gemaakt van inerte hydrofiele vezels, ze hebben een hoge irrigatie efficiëntie en ze zijn uniform, wat betekent dat gestructureerde irrigatiestrategieën kunnen worden toegepast door de teler.

Inerte hydrofiele vezels

Grodan matten zijn gemaakt van basaltgesteente dat afkomstig is van steengroeven waar gedolven wordt conform de strenge milieuregels. In onze fabrieken in Nederland, Canada en Polen wordt het basalt gesmolten en tot vezels gesponnen. Tijdens dit proces worden de vezels gecoat met een hydrofiel bindmiddel dat er voor zorgt dat het water en de voedingsstoffen gelijkmatig over de vloer worden verspreid. De vezels zijn inert zodat ze geen voedingsstoffen tegenhouden en de chemische stabiliteit van de matten zorgt ervoor dat drainwater vanaf het begin van de teeltcyclus kan worden gerecycled.

Meer Advies