Whitepaper - De start van datagedreven teelt (part 1)

1 april 2020

De hightech glastuinbouw maakt zich op voor een nieuwe, mondiale transitie naar datagedreven telen. In Tuinbouw 4.0 verzamelen tal van sensoren en meetsystemen een constante stroom aan gegevens over de groeiomstandigheden en het functioneren van gewassen, zowel bovengronds als in het wortelmilieu. Deze datastromen worden in onderlinge samenhang op een centrale plaats geanalyseerd en met behulp van verfijnde groeimodellen en slimme, zelflerende software real-time vertaald in setpoints die het verwachte bedrijfsresultaat maximaliseren. Het is de ultieme vorm van Precision Growing. Datagedreven telen zal telers niet overbodig maken, maar hen juist helpen om het overzicht te behouden en betere beslissingen te nemen.

Schaalvergroting
De schaalvergroting gaat immers door en bedrijven omvatten vaak meerdere productielocaties, die door minder mensen met teeltexpertise aangestuurd zullen worden. Geavanceerde technologie is daarbij onmisbaar. In dit document schetsen gezaghebbende wetenschappers, innovatie-experts en betrokken medewerkers van Grodan het belang van datagedreven telen. Wat belooft het, hoe werkt het en welke impact heeft dit nieuwe fenomeen op het functioneren en de inrichting van tuinbouwbedrijven?

Download rechts deze whitepaper en krijg meer inzicht waar u op moet letten bij de start van datagedreven teelt.