Whitepaper 2 – De impact van datagedreven teelt

1 april 2020

In het huidige tijdsgewricht mag je telen beschouwen als topsport. Groene vingers en liefde voor het vak vormen geen garantie meer voor een goed bedrijfsresultaat. De lat komt immers steeds hoger te liggen. Strenge milieuregels, bovenwettelijke eisen van afnemers, stevige concurrentie en geringe marges dwingen ondernemers om op efficiënte en duurzame wijze het uiterste uit hun gewassen te halen. Tegelijkertijd werpen de voortgaande schaalvergroting, de krappe arbeidsmarkt (minder handjes) en het teruglopende aantal ervaren teeltmanagers (minder brains) de vraag op hoe zij dat voor elkaar moeten krijgen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en volgend jaar. in het antwoord op die vraag klinkt technologische innovatie nadrukkelijk door.

Real-time volgen
Dankzij een groeiend arsenaal aan meetboxen, camera’s en andere sensoren kunnen we steeds nauwkeuriger real-time volgen wat er om en in de plant gebeurt, zowel bovengronds als in de wortelomgeving. Dat maakt het mogelijk om teelten zeer nauwkeurig te sturen en suboptimale prestaties te voorkomen. Waar het tot voor kort aan ontbrak, is een instrument dat al die verschillende datastromen in onderlinge samenhang analyseert, doorrekent en vertaalt in (adviezen voor) concrete stuurmaatregelen.

In dit document schetsen gezaghebbende wetenschappers, innovatie experts en betrokken medewerkers van Grodan het verleden, het heden en de toekomst van datagedreven telen. Zij leggen uit waar de hightech tuinbouw naar toe gaat en waarom dat wenselijk is.

Download rechts deze whitepaper en lees meer over de impact van datagedreven teelt.