Water Management

Watergeven is een van de sleutelfactoren - Thomas Peters: 'De start is cruciaal voor elke teelt'

Dennis Arnts

Het opkweken van jonge groenteplanten is en blijft een specialistische tak van sport in de glastuinbouw. Telers stellen hoge eisen aan hun groenteplanten en de lat komt elk jaar hoger te liggen. De start is cruciaal voor elke teelt in de glastuinbouw en bij een juiste start hoort een bijpassend product, zoals het vernieuwde Plantop blok van Grodan, stelt Thomas Peters, teeltadviseur opkweek wereldwijd bij Grodan.

Thomas Peters heeft een brede ervaring in de opkweek van verschillende sierteeltgewassen en jonge groenteplanten. Vanuit Grodan is hij verantwoordelijk voor teelttechnische vraagstukken voor internationale plantenkwekers. Dit geeft hem een brede visie op de teelt in verschillende klimaatzones en onder wisselende omstandigheden.

Met nu meer dan 50 jaar historie in de glastuinbouw is er binnen Grodan een uitgebreide watertechnische kennis opgebouwd. Dankzij deze kennis kunnen we telers wereldwijd bijstaan met hun precisieteelt. Behalve steenwolsubstraten ontwikkelen we ook andere oplossingen zoals het GroSens systeem en e-Gro – het software platform voor data driven Precision Growing, waarmee we klanten kunnen helpen om hun teelt met behulp van data naar een hoger niveau te tillen.

Watergeven is sleutelfactor
Watergeven is een van de sleutelfactoren bij de groei van planten. De teeltadviseur legt uit waarom. “Tijdens de teelt kun je heel wat klimatologische factoren instellen, zoals de temperatuur, de CO2-concentratie in de kaslucht, de luchtvochtigheid en de hoeveelheid groeilicht. Voldoende water met voedingsstoffen is daarbij een voorwaarde, want één ding is zeker: een plant wil blijven verdampen.”

Plantenkwekers zijn zeven dagen per week bezig met watergeven. “Wanneer de aandacht verslapt en er fouten worden gemaakt, is dat later bij de teler zichtbaar. Denk daarbij aan de tros uitgroei bij tomaat en/of de eerste zetting bij paprika's en vrucht uitgroei komkommers.”

Het is belangrijk dat er voldoende vocht aanwezig is in het blok. Hier maakt de plant steeds opnieuw zijn wortels aan vanuit de stengelvoet. Als dit niet het geval is, kan dit productie kosten. Om telers en nu ook plantenkwekers te helpen bij het water geven hebben we het GroSens systeem ontwikkeld. “Meten is weten! We moeten met zijn allen af van het 'op gevoel' watergeven en toe naar watergeven op basis van feiten en cijfers.”

Opkweek wereldwijd
Het spreekt voor zich dat er voor elke teeltstrategie en -omstandigheid blokken nodig zijn met een zo hoog mogelijke interings- en herverzadigingscapaciteit, zoals het vernieuwde Plantop blok van Grodan. Ook de uniformiteit is belangrijk. Het blok blijft trouwens gedurende de teeltfase een rol spelen. Voor plantenkwekers geldt dat ze díe plant moeten maken waar hun klanten – de telers – om vragen. In ieder land stellen telers andere eisen.

In de Benelux is het vrij standaard om op eb- en vloedvloeren te telen in combinatie met een regenleiding systeem. De watervoorzieningen zijn over het algemeen goed geregeld voor de plantenkwekers. Ook al zijn de omstandigheden optimaal, het is van cruciaal belang om over uniforme blokken te beschikken voor een gebalanceerde opname van water en voedingsstoffen, waarmee het mogelijk is om de planten vegetatief en/of generatief te sturen, in de gewenste wortel-plant verhouding waar telers om vragen.

Als we de landsgrenzen overgaan, is het een heel ander verhaal. “Ik zie daar nog geen gestandaardiseerde manier van watergeven tijdens de opkweek van groenteplanten. Wereldwijd gezien is er een veelheid aan systemen, zoals eb- en vloedvloeren, roltafels, gotentafels, cascadevloeren, gietbomen, regenleiding en her en der wordt er zelfs nog met de slang watergegeven. In een dergelijke variatie van watergeefsystemen en teeltomstandigheden is de uniformiteit van de Plantop teeltblokken ook noodzakelijk.”

Advies is maatwerk
Het ontbreken van een standaard watergeefsysteem wereldwijd betekent dat er geen standaard manier is om advies te geven. Er is maatwerk nodig is. We houden rekening met het type watergeefsysteem en de overige teeltomstandigheden van plantenkwekers en telers.

De basis is voor alle plantenkwekers wereldwijd watertechnisch gezien hetzelfde: het blok laten interen en daarna weer herverzadigen. Maar elke plantenkweker – zelfs in Nederland – doet dit wel op zijn eigen specialistische manier. Teeltadviseurs van Grodan ondersteunen daarbij. “In alle gevallen moeten de plantenkwekers hun watergeefstrategie zo afstemmen dat ze jonge planten produceren met een zo hoog mogelijke plant-wortel kwaliteit voor hun klanten.”   

Toekomst
Op dit moment beginnen ook plantenkwekers met het monitoren met behulp van het GroSens systeem. Zo kunnen ze het watergehalte, de EC en temperatuur nauwlettend in de gaten houden. Met dit extra tool kunnen ze in combinatie met het Plantop blok die plant produceren die de teler van de plantenkweker eist. Nu en in de toekomst.

Neem voor vragen contact op met uw contactpersoon binnen Grodan

In het volgende artikel zal Thomas dieper inzoomen op de voordelen van uniformiteit voor de teler.