e-Gro
Water Management

Biologisch afbreekbare plastics: 6 dingen die je als teler moet weten

Stefanie Wienhoven
1 januari 1

Sinds onze oprichting meer dan 50 jaar geleden werken wij mee aan de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. De zorg voor het milieu hoort hier uiteraard bij. Bij onze productontwikkeling kijken we daarom ook naar duurzamere alternatieven voor de plastics om onze substraatproducten mee te verpakken. Zonder hierbij in te boeten op de prestaties die de materialen gedurende het hele jaar moeten leveren. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een hoge luchtvochtigheid in de kas. Lees in dit document wat je als teler moet weten wat Grodan vindt en doet met het gebruik van (biologisch afbreekbare) plastics, ofwel de folies rondom de producten.

1. Welk soort plastic gebruikt Grodan om de substraatproducten te verpakken?
Onze matten en blokken worden momenteel verpakt in een Lage Dichtheid Poly Etheen (LDPE) folie. Dit product is gemaakt van olie en is een van de meest gebruikte folies in de markt. LDPE heeft eigenschappen dat het waterafstotend is en goed isoleert.

2. Hoe duurzaam is jullie verpakkingsfolie? Kun je het bijvoorbeeld ook recyclen?
LDPE-folie is niet biologisch afbreekbaar en kan niet gecomposteerd worden. Het materiaal is echter wel heel goed recyclebaar. Daarom biedt Grodan telers een professionele recycling service aan om aan het einde van het teeltseizoen de folie van het substraat te verwijderen, te scheiden van de steenwol en plantenresten en te recyclen.

Grodan is de eerste en de enige steenwolproducent die dit label heeft verkregen. Het is een milieukeurmerk van de EU voor non-foodproducten.

3. Zijn er ook alternatieven voor LDPE-verpakkingsfolie?
Ja, want er is heel veel aandacht in de markt voor verdere verduurzaming van de teelt. Zo zijn er substraatproducten op de markt gekomen met een verpakking gebaseerd op bio-folie. Biologisch verwijst in dit geval naar de gebruikte grondstof olie die vervangen is door bijvoorbeeld suikers of zetmeel. Er zijn momenteel twee van deze typen bio-folie op de markt. Het verschil tussen deze folies zit in de wijze van composteren:

Composteerbare bio-folie: dit houdt in dat de folie van biologisch materiaal is gemaakt en composteerbaar is onder natuurlijke invloeden als water of warmte. Het composteringsproces begint hierbij al tijdens de teelt. Het nadeel van deze folie is dat het bij vocht afbreekt en dus kwetsbaar is in de kas.

Niet-composteerbare bio-folie: het gaat hier om folie die niet natuurlijk composteerbaar is en dus niet op het land hergebruikt kan worden, of met organisch afval gerecycled kan worden. Voor het recyclingproces dient dit materiaal altijd gescheiden te worden van substraat en groenafval, net zoals nu gedaan wordt met de gangbare LDPE-folie. De recycler moet hiervoor dus nog steeds een aparte voorziening inrichten.

4. Is bio-folie beter voor het milieu? Wat vindt Grodan hiervan?
Nee. De term bio-folie betekent niet automatisch dat deze folie ook duurzamer is. De duurzaamheid van foliemateriaal hangt bij zowel composteerbare als niet-composteerbare bio-folie namelijk ook af van de manier waarop de voorzieningen bij de recyclingketen zijn ingericht. Het machinaal scheiden van deze kunststoffen in nog geen gemeengoed in de recyclingwereld.
Biologische folie is dus lang niet altijd zo duurzaam als op eerste gezicht misschien lijkt. Stel jezelf als teler daarom de volgende vragen:

⦁ Welk materiaal gebruik je?
⦁ Is dit materiaal wel of niet composteerbaar?
⦁ Weet je op welke wijze het materiaal door het recyclingbedrijf gecomposteerd wordt?
⦁ Kan je zelf de juiste voorzieningen treffen zodat jouw afbreekbare folies ook daadwerkelijk gerecycled kunnen worden?


5. Past Grodan ook bio-folie toe in de substraatproducten?
Nee, dit doen wij bewust niet. Op basis van het huidige aanbod van verpakkingsmaterialen en de inrichting van de recyclingketen in de markt zijn wij van mening dat de huidige manier van het verpakken van onze substraatproducten momenteel de meest duurzame optie is. Omdat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel staat blijven we wel voortdurend investeren in onderzoek naar duurzamere alternatieven, ook voor ons verpakkingsmateriaal.


6.Staat Grodan garant voor het innemen van de plastic verpakking, als recyclers in de toekomst alleen nog maar biodegradable ofwel biologisch afbreekbaar plastic willen innemen?
Ja, we staan hier garant voor omdat wij het belangrijk vinden dat we telers een goede oplossing kunnen bieden voor hun gebruikte Grodan-steenwolproducten. We hebben hier onze professionele recycle service voor ingericht, waarmee we in nauw contact staan met recyclers wereldwijd.

Nog drie leuke ‘recycleweetjes’:
⦁ De gebruikte steenwol wordt gezuiverd en door middel van een energiearm proces verwerkt tot grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bakstenen.

⦁ In de ROCKWOOL fabrieken wordt de gegranuleerde steenwol hergebruikt voor de productie van nieuwe steenwol.

⦁ Grodan werkt met telers uit circa 70 landen. Het recycleprogramma wordt in steeds meer landen uitgerold. In Nederland ligt het recycling percentage bijna op 100%.

Meer weten?

Voor meer informatie, klik hier 

Voor overige vragen over onze folies en / of recycling service, neem contact op met onze specialisten.

Onze laatste blogs

20221020 RW-GR ILL 5200
e-Gro

e-Gro Release: Geoptimaliseerde oogst prognose, geavanceerde teeltregistratie voor meer inzichten en een verbeterde gebruikerservaring

Als onderdeel van de glastuinbouwsector zijn we ons ervan bewust dat het huidige seizoen gepaard ging met meerdere uitdagingen en onzekerheden in uw kas. De hoge prijzen van gas en energie, de sterk toegenomen inflatie en het veranderende klimaat vragen om nog meer flexibiliteit en creativiteit om u aan te passen aan deze veranderende omgeving.

20220628 RW-GR PHO 5698
Sustainable Growing

Voldoen aan de behoeften van een veranderende industrie

De wereld van de commerciële aardbeienteelt staat op een kantelpunt. Door verschillende interne en externe factoren worden toekomstgerichte telers zoals Genson gedwongen om hun productiewijze te herzien. In eerste instantie gaat het om het substraat dat ze gebruiken. Om die reden vroeg Genson een aantal jaar geleden aan de onafhankelijke expert Elke Schellekens van Floraison om een reeks proeven uit te voeren, waarbij verschillende substraten, waaronder Grodan-steenwol, werden getest. De proeven lopen nog, maar Elke heeft alvast een gaatje gemaakt in haar drukke agenda om, samen met de Grodan werknemers die bij de proeven betrokken waren, te reflecteren op de vooruitgang tot nu toe.

20220628 RW-GR PHO 5698
Sustainable Growing

Voldoen aan de behoeften van een veranderende industrie

De wereld van de commerciële aardbeienteelt staat op een kantelpunt. Door verschillende interne en externe factoren worden toekomstgerichte telers zoals Genson gedwongen om hun productiewijze te herzien. In eerste instantie gaat het om het substraat dat ze gebruiken. Om die reden vroeg Genson een aantal jaar geleden aan de onafhankelijke expert Elke Schellekens van Floraison om een reeks proeven uit te voeren, waarbij verschillende substraten, waaronder Grodan-steenwol, werden getest. De proeven lopen nog, maar Elke heeft alvast een gaatje gemaakt in haar drukke agenda om, samen met de Grodan werknemers die bij de proeven betrokken waren, te reflecteren op de vooruitgang tot nu toe.

20220520 RW-GR PHO 5682
Sustainable Growing

Het groeiende succes van een gelukkig bedrijf

Toen de Finse hydroponische slateler Viherkaste OY met aanhoudende productieuitdagingen kampte, ging het samen met Grodanexperts op zoek naar een oplossing. Sinds de introductie van Grodan steenwolsubstraat is de productkwaliteit bij Viherkaste verbeterd en is de productie gestegen van 5-7 naar 9-11 pallets per dag. Ceo Erkki Nylund en operationeel manager Ilkka Saloranta vertellen over de reis die zij hebben afgelegd.