Voor de volledige inbedding van de glastuinbouw in een circulaire economie bestaan enkele grote en deels onvoldoende verkende knelpunten, vooral in de in- en uitgaande water- en stofstromen. Daarom is in 2019 begonnen met het opzetten van een systematische analyse van die stromen om te komen tot een transitie naar circulariteit in de glastuinbouw. Dit doen we door in- en uitgaande water- en stofstromen te kwantificeren en kwalitatief te analyseren. Hiervoor zijn in 2019 contacten met diverse technische toeleveranciers uit de tuinbouw gelegd en is aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. 

In 2020 wordt dit beeld verder gecompleteerd. Aan de hand van deze analyse zullen projecten worden gestart om zulke knelpunten op te lossen.

Bekijk hieronder de inspirerende video: