Grodan 6-fasen model

De behoefte van telers aan gestructureerde teeltinformatie neemt voortdurend toe dankzij verbeterde inzichten in de teelt, de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen en de voortdurende toename van tuinbouwactiviteiten. Het Grodan 6-fasenmodel biedt een blauwdruk voor optimale gewasresultaten zowel tijdens elke kweekfase als tijdens de gehele kweekperiode.

Greenhouse filled with swett pepper plants

Elke fase wordt gekenmerkt door een specifieke ontwikkeling van het gewas dat in die betreffende fase specifieke eisen stelt. Daarom moet het advies afgestemd zijn op elke specifieke fase en rekening houden met het gewas- en wortelklimaat.

Het Grodan 6-fasemodel helpt telers niet alleen bij het selecteren van de juiste substraatmat voor een specifiek gewas, maar ook om de optimale waterstrategie te bepalen voor het specifieke type mat in elke kweekfase. Het model helpt ook bij het bepalen van schema's voor de plantbelasting, temperatuurbeleid, bemestingsschema's en CO2- en verlichtingsniveaus. Gebruikers van het 6-fasenmodel ontvangen vóór het begin van elke kweekfase een e-mail met de relevante teeltaanbevelingen.

Meer advies