NG2.0 Technologie

NG2.0 is de nieuwste substraattechnologie van Grodan. Met deze technologie kunnen telers en opkwekers meer produceren met minder water, voedingsstoffen en ruimte. Er wordt jaarrond voorzien in optimale teeltomstandigheden waarbij wortels beter gebruik maken van het totale substraatvolume. NG2.0 is beschikbaar in pluggen, blokken en matten om telers en opkwekers te helpen duurzame, gezonde verse producten te telen voor een groeiende wereldbevolking.

De volgende stap in Precision Growing

De volgende stap in Precision Growing

NG2.0 is de opvolger van de Next Generation Technology en voegt nieuwe voordelen toe. Zo wordt het water nóg uniformer verdeeld en maakt het gewas dus beter gebruik van het totale substraatvolume. Een continue aanmaak van nieuwe wortels in zowel het blok als de mat levert een gezonder en groeikrachtiger gewas op gedurende het gehele seizoen. Deze pluspunten worden omgezet in meer opbrengst, een betere vruchtkwaliteit en maakt de teelt minder gevoelig voor ziektes.Na een gefaseerde introductie is deze technologie nu wereldwijd beschikbaar en bestrijkt het complete productassortiment van Grodan.

Tot 15% besparing op water

NG2.0-technologie zorgt voor optimaal gebruik van het volledige.. Uniforme verdeling in blok en substraatmat zorgt ervoor dat al het water en meststoffen terecht komt bij de plant. Vermindering  in EC kan daardoor bereikt worden met minder water. volume. Uniform distribution in the block and slab ensures that all the water and nutrients are available to the plant. The necessary reductions in EC can therefore be achieved with less water.

Besparingen tijdens de teelt

Een gezamenlijk onderzoek in het Improvement Centre, “restricting irrigation and emissions”", waarbij de Grotop Master (10 cm hoog) werd gebruikt met NG2.0-technologie, toonde een waterbesparing van 15% ten opzichte van verschillende andere irrigatie maatregelen. Vooral tijdens de wintermaanden is een preciezere irrigatie mogelijk.

De belangrijkste voordelen voor de teelt

  • Snelle en krachtige wortelontwikkeling - dankzij een vlotte en uniforme initiële verdeling van water en voedingsstoffen en een optimaal gebruik van volume van de mat, met name in de bovenste laag 
  • Meer directe sturing van water en voedingsstoffen - dankzij een beter gebruik van de functionaliteiten van het substraatvolume en de grotere uniformiteit binnen blokken en matten 
  • Meer gebalanceerde opname van water en voedingsstoffen - waardoor een betere verdeling van fijn vertakte wortels in de mat 
  • Optimale controle van het EC-niveau in de mat, vooral belangrijk bij veranderende weersomstandigheden - dankzij een snelle ‘verversing’ van voedingsstoffen
  • Sturen op generatieve groei - dankzij betere verdeling van water en voedingsstoffen, vooral in de bovenste laag van het substraat 
  • Betere prestatie op oneven oppervlaktes - dankzij de verbeterde herverzadigingscapaciteit van de mat 
  • Verbeterde opbrengstmogelijkheden in de tweede helft van het jaar - dankzij de continue ontwikkeling van nieuwe wortels in zowel blokken als matten

Meer advies