Tips & tricks GroSens MultiSensor systeem tijdens de teeltwisseling

GRODAN
1 januari 1

Het teeltseizoen is voor de meeste telers inmiddels beëindigd. Aangezien u in deze periode ook uw GroSens of Water Gehalte Meter (WGM) systeem verplaatst, heeft onze teeltspecialist Gert-Jan Goes de belangrijkste tips hierbij even voor u op een rijtje gezet.

Kweker en adviseur kijken naar GroSens in kas

1. Verwijder sensoren

Let erop dat enkele dagen voor het einde van de teelt de sensoren van uw GroSens of WGM-systeem uit de matten verwijderd zijn. In het GroSens menu kunt u, indien u deze bij het neerzetten heeft ingevoerd, de coördinaten terugvinden van de plek waar de sensoren in de matten zijn ingestoken.

 

2. Verwijder of bescherm receiver

In verband met het onder hoge druk en veel water uitspuiten van de kas is het aan te raden ook de receiver, die de communicatie met de sensoren verzorgd en bovenin de kas hangt, te verwijderen of in te pakken. De connector van de UTP-kabel kan met een plastic zak afgeschermd worden om nat worden en corrosie te voorkomen. De coördinaten van de plek van de Receiver in de kas, kunt u (indien deze is ingevoerd) terugvinden in het GroSens menu door het serie-nummer van de Converter (Gateway) aan te klikken.

 

3. Maak sensoren en receiver schoon

De behuizing van de sensoren en receiver zijn spatwaterdicht en kunnen met een vochtige maar beslist géén natte doek worden schoongemaakt en daarna ontsmet met een oplossing die 70% alcohol bevat. De batterijen in de sensoren zullen na één seizoen te zijn gebruikt nog ruim 50% batterij capaciteit bevatten. Verwissel desondanks de batterijen (4 maal AA per sensor; niet oplaadbaar) voordat de sensoren in de nieuwe teelt terug worden geplaatst. Batterijen gaan geen 2 teeltseizoenen mee; het is vervelend als de sensoren gedurende de teelt uitvallen.

 

4. Terugplaatsen sensoren en receiver

Bij het terughangen van de receiver zal in de meeste gevallen niet gelijk de verbinding met het internet tot stand worden gebracht. Druk gedurende 10 seconden de Factory Restore knop in, die als een zilveren ‘pukkel’ midden op de printplaat zit. De 2 lampjes, Power en Link zullen 3 maal knipperen waarna de verbinding met het internet opnieuw tot stand wordt gebracht. Hierna kunt u de sensoren aanmelden in het systeem door op de ‘Test’ knop van de sensor te drukken. Gebruik bij het aanmelden van de sensoren de GroSens HandHeld zodat u gelijk de meetwaarden kunt zien en de coördinaten van de nieuwe plek van de sensoren in de kas kunt invoeren. Om de sensoren makkelijk terug te vinden kan er een Rood-Wit lint aan gehangen worden.

 

5. Monitor substraatwaardes in blokken

Gedurende de beheersfase naast het plantgat of de inwortelfase direct na het planten kunt u één of meerdere sensoren gebruiken om het watergehalte, de EC en temperatuur van de plantblokken te monitoren. Schroef voor dit doel het RVS-plaatje van de sensor af. Positioneer de sensor zo dat de pinnen omringd zijn door steenwol en niet zichtbaar zijn in de sleuven onder het plantblok of door het plantgat. Bij een 10X15 cm plantblok kan de sensor het beste worden ingestoken op de korte kant.

 

6. Aanpassen stand sensoren tijdens inwortelfase voor 10 cm hoge matten

Bij 10 cm hoge matten meet de GroSens Sensor relatief meer in het onderste gedeelte van de mat, daarom zal het watergehalte hier pas gaan zakken als ook de wortels water uit deze laag gaan opnemen. Door van één of meer sensoren het RVS-plaatje om te schroeven van de 10 cm naar de 7,5 cm configuratie en zo de sensor op een hogere positie dan standaard in de mat te steken kan vooral gedurende de inwortelfase een vollediger beeld worden verkregen over de toestand van uw substraat en de snelheid waarmee het watergehalte in de verschillende lagen zowel boven als onder daalt.

 

7. Uniformiteit meetgegevens controleren

Meet vooral tijdens de beheersfase op de mat met de GroSens Handheld of uw oude WaterGehalte Meter regelmatig een voldoende aantal matten na in de verschillende kraanvakken. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de toestand van uw substraat en de uniformiteit tussen de verschillende kraanvakken. 

Gerelateerd nieuws