Kodeks postępowania firmy Grodan

W firmie Grodan jesteśmy zobowiązani postępować etycznie we wszystkim, co robimy. To zobowiązanie, które podejmujemy wobec siebie nawzajem, wobec naszych klientów i społeczeństwa. Mając to na uwadze, Komisja ds. Uczciwości opracowała Kodeks Postępowania, który służy jako kompas w prowadzeniu nas jako jednostek i organizacji w kierunku osiągnięcia naszych długoterminowych celów biznesowych.

Nasz Kodeks postępowania wyjaśnia znaczenie „uczciwości” i nasze wartości w firmie Grodan. Dla nas uczciwość oznacza uczciwość i silne zasady moralne. Uczciwość jest wpisana w historię firmy Grodan i stanowi kamień węgielny jego sposobu prowadzenia działalności. Ambitni, kompetentni pracownicy, którzy postępują uczciwie, umożliwiają Grupie osiągnięcie długoterminowego sukcesu biznesowego.

Polityka podatkowa dla firmy Grodan

We wszystkich sprawach podatkowych kierujemy się tymi samymi wartościami i uczciwością, upewniając się, że naszym głównym celem jest zwykła działalność Grupy, a we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów podatkowych, a także międzynarodowych przepisów i praktyk. w tym wytyczne OECD.