Technologia NG2.0

Next Generation 2.0 (NG2.0) to najnowsza technologia produkcji podłoży firmy Grodan. Technologia ta pozwala producentom rozsad i ogrodnikom zwiększyć wydajność produkcji przy ograniczeniu zużycia wody i składników odżywczych oraz sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu powierzchni uprawowej. Zapewnia optymalne warunki uprawy przez cały sezon, sprawiając, że system korzeniowy lepiej wykorzystuje całe podłoże. Dostępna w paluszkach, kostkach i matach. Pomaga ogrodnikom i producentom rozsad w uzyskiwaniu zdrowych, świeżych produktów dla rosnącej populacji ludności w zrównoważony sposób.

Man standing between rows of tomato plants looking at a tomato bunch

Kolejny krok w kierunku Uprawy Precyzyjnej

Jako następca technologii Next Generation, NG2.0 daje dodatkowe korzyści, takie jak bardziej równomierna dystrybucja wody oraz lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez uprawę. Stały wzrost nowych korzeni zarówno w kostce, jak i w macie przekłada się na zdrowotność i wigor uprawianych roślin przez cały sezon. Korzyści te zapewniają w efekcie wyższe plony, poprawę jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości uprawy na choroby. Po zakończeniu kolejnych etapów wprowadzania NG2.0 do sprzedaży, technologia ta jest obecnie dostępna na całym świecie z całą gamą produktów Grodan.

Oszczędność do 15% wody

Jako następca technologii Next Generation, NG2.0 daje dodatkowe korzyści, takie jak bardziej równomierna dystrybucja wody oraz lepsze wykorzystanie całej objętości podłoża przez uprawę. Stały wzrost nowych korzeni zarówno w kostce, jak i w macie przekłada się na zdrowotność i wigor uprawianych roślin przez cały sezon. Korzyści te zapewniają w efekcie wyższe plony, poprawę jakości owoców i zmniejszenie wrażliwości uprawy na choroby. Po zakończeniu kolejnych etapów wprowadzania NG2.0 do sprzedaży, technologia ta jest obecnie dostępna na całym świecie z całą gamą produktów Grodan.

Oszczędności w okresie uprawy

Technologia NG2.0 umożliwia optymalne wykorzystanie całego podłoża. Równomierna dystrybucja pożywki w kostce i macie sprawia, że rośliny mogą wykorzystywać całą wodę i składniki odżywcze. Dzięki temu konieczną redukcję parametru EC można osiągnąć przy mniejszym zużyciu wody.

Oszczędności w okresie uprawy

Test przeprowadzony w Delphy Improvement Center w Bleiswijk (Holandia), w ramach którego wykorzystano matę GT Master z technologią NG2.0, wykazał oszczędność wody na poziomie 15% w porównaniu z kilkoma innymi podłożami i systemami nawadniania. Bardziej precyzyjne nawadnianie było możliwe zwłaszcza w miesiącach zimowych.

Najważniejsze korzyści w okresie uprawy:
  • Bardziej bezpośrednia dystrybucja wody oraz składników odżywczych – dzięki lepszemu wykorzystaniu podłoża oraz większej jednorodności kostek i mat
  • Bardziej równomierne pobieranie wody i składników odżywczych – skutkujące lepszym rozbudowaniem systemu korzeniowego wewnątrz maty
  • Optymalna kontrola poziomu EC wewnątrz podłoża, co jest szczególnie ważne podczas zmieniających się warunków pogodowych – za sprawą szybkiego odświeżania pożywki
  • Dążenie do uprawy generatywnej – ze względu na lepszą dystrybucję wody i składników odżywczych, zwłaszcza w górnej warstwie podłoża
  • Lepsze rezultaty uprawy na nierównych powierzchniach – dzięki lepszej resaturacji maty
  • Możliwość uzyskania wyższych plonów w drugiej połowie roku – dzięki ciągłemu wzrostowi nowych korzeni przybyszowych wewnątrz kostek i mat uprawowych

Marcin Włodarczyk

Crop Consultant CEE

Od wielu lat związany zawodowo z branżą ogrodniczą. Od 6 lat reprezentuje firmę Grodan jako Doradca Techniczny w uprawach pod osłonami. Głównie jako specjalista zajmuje się doradztwem w uprawach pomidora i ogórka.

20210706 RW-GR PHO 5487

Krzysztof Fatel

Business Support Manager

W firmie Grodan pracuje od ponad 12 lat. Do jego głównych zadań należy pomoc ogrodnikom w najefektywniejszym wykorzystaniu podłoży w szklarniowej produkcji pomidora, ogórka oraz róży.

20210706 RW-GR PHO 5488