6-fazowy model firmy Grodan ®

Zapotrzebowanie ogrodników na ustrukturyzowane informacje dotyczące uprawy stale rośnie ze względu na coraz lepszą wiedzę na temat uprawy, rozwój nowych systemów jej prowadzenia oraz stały wzrost skali działalności ogrodniczej. 6-fazowy model firmy Grodan to strategia pozwalająca na uzyskiwanie optymalnych rezultatów zarówno podczas poszczególnych faz uprawy, jak i w całym jej okresie.

Greenhouse filled with swett pepper plants

Każda faza rozwoju roślin ma inną specyfikę i wymaga określonych warunków. W związku z tym doradztwo dotyczące każdej fazy należy dostosować do poszczególnych etapów i uwzględniać klimat, w którym rozwijają się roślina i system korzeniowy. 

6-fazowy model firmy Grodan nie tylko pomaga ogrodnikom  w wyborze odpowiedniego podłoża do określonej uprawy, ale także pomaga w określeniu optymalnej strategii nawadniania dla konkretnego rodzaju maty w każdej fazie uprawy. Model pomaga również w określaniu harmonogramu obciążenia rośliny, reżimów temperatury, harmonogramów nawożenia oraz poziomów CO2 i oświetlenia. Użytkownicy 6-fazowego modelu otrzymują  e-mail z odpowiednimi zaleceniami uprawy przed rozpoczęciem każdej fazy uprawy.

Marcin Włodarczyk

Crop Consultant CEE

Od wielu lat związany zawodowo z branżą ogrodniczą. Od 6 lat reprezentuje firmę Grodan jako Doradca Techniczny w uprawach pod osłonami. Głównie jako specjalista zajmuje się doradztwem w uprawach pomidora i ogórka.

20210706 RW-GR PHO 5487

Krzysztof Fatel

Business Support Manager

W firmie Grodan pracuje od ponad 12 lat. Do jego głównych zadań należy pomoc ogrodnikom w najefektywniejszym wykorzystaniu podłoży w szklarniowej produkcji pomidora, ogórka oraz róży.

20210706 RW-GR PHO 5488