Error rendering content

Technologia NG 2.0

application, erik zwinkels, grodan

Erik Zwinkels o GroSens

Ten bezprzewodowy i elastyczny wieloczujnikowy system pomiarowy umożliwia bardzo dokładny i niezawodny całodobowy monitoring WC, wartości EC i temperatury w strefie korzeniowej w czasie rzeczywistym.

Czytaj więcej