Softwareplatform e-Gro maakt Nederlandse glastuinbouwtelers echt data driven

Vrijwel onbekend bevindt de Nederlandse glastuinbouw zich in een ware technologische revolutie. Telers gebruiken steeds vaker sensoren om de daaruit voortkomende data in te zetten voor het verder optimaliseren van de productie, het reduceren van de kosten en om duurzamer te werken. Onlangs sprak Techzine hierover met glastuinbouwleverancier Grodan. Met behulp van analytics en kunstmatige intelligentie helpt Grodan telers hun bedrijf echt ‘data driven’ te maken.

De Nederlands glastuinbouw is voor heel de wereld hét voorbeeld hoe het telen van gewassen in kassen moet plaatsvinden. Kijk alleen maar al naar het Westland waar de kassen zich aaneenrijgen. Net als alle andere bedrijfssectoren is het daarom ook niet vreemd dat ook deze sector een transitie doormaakt waarbij innovatie en het gebruik van de nieuwste technologie, zoals sensoren die op alle mogelijke terreinen data verzamelen, voorop staan.

Het gebruik van sensoren in de Nederlandse glastuinbouw gaat al tot de jaren ’90 terug, aldus Product Marketing Manager e-Gro Paulina Florax van Grodan in gesprek met Techzine. Zo verzamelen telers onder meer data over de temperatuur binnen de kassen en daarbuiten, de groei van de gewassen of hoeveel water de planten opnemen en in hun wortels hebben. Hiermee hopen zij dan te kunnen voorspellen wat bijvoorbeeld het groeitempo van de gewassen is, welk volume producten ze opleveren en wat het hele productieproces precies moet kosten.

Hogere productie, minder kosten en duurzamer
Telers gebruiken eigenlijk om drie redenen data. Ze willen hiermee hogere productie draaien, kosten besparen en, ook door de toenemende regelgeving, duurzamer worden. Eigenlijk zitten zij dus -net als veel andere bedrijven en organisaties- in een transitieproces waarbij technologische innovatie tot nieuwe zakelijke modellen moet leiden.

Ook de glastuinbouw moet digitaliseren om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen bijhouden, aldus de Product Marketing Manager. Telers moeten -en willen ook- steeds vaker ‘data driven’ beslissingen nemen. Waar vroeger kennis en fingerspitzengefühl de overhand hadden, zijn het tegenwoordig de data uit alle aanwezige sensoren die de basis vormen van alle zakelijke en productietechnische beslissingen in de sector.

Het is dan ook niet geheel verrassend dat sinds kort, Florax spreekt zelfs over pas vanaf 2018, de glastuinbouw en de data die deze sector oplevert, de interesse heeft gewekt van de techwereld. Grote leveranciers als het Chinese Tencent, Microsoft en Google zijn steeds meer binnen dit marktsegment actief. Data binnen de glastuinbouw is dus big business geworden.

Een platform dat alle data verzamelt
Om Nederlandse telers verder te helpen bij het data driven maken van hun bedrijven en voor het op deze manier kunnen nemen van beslissingen, heeft Grodan het softwareplatform e-Gro ontwikkeld dat gegevens uit de verschillende databronnen op één enkele plek samenvoegt, analyses geeft en zo bedrijfsmatige beslissingen mogelijk maakt.

Het platform voegt de data van de verschillende bronnen binnen het bedrijf van de gebruikers samen in een realtime overzicht voor een accurater teeltproces. Data die in het platform worden verzameld, zijn onder meer de wortelzone-, de klimaat-, de gewas- en uiteindelijke oogstgegevens. Hiermee krijgen gebruikers een goed overzicht van alles wat er zich in hun kassen afspeelt. Zo kunnen zij hun teeltstrategie, in combinatie met hun eigen jarenlange kennis en ervaring, ontwikkelen op basis van actuele gegevens en, indien nodig, direct bijsturen. Dit noemt Grodan ‘Precision Growing’.

Maar, zo gaat Florax verder, de meest toegevoegde waarde van het softwareplatform zit in de slimme aanbevelingen en alerts die het de eindgebruikers geeft. Het platform geeft een advies op maat op basis van de parameters die van de verschillende meetsystemen in het softwareplatform vloeien. Hiermee wordt een voor de eindgebruiker uniek model getoond waarmee hij zijn teeltproces en dus ook de uiteindelijke opbrengst verder kan optimaliseren.

Beschikbaar stellen van data
Volgens de Product Marketing Manager is het hierbij wel nodig dat telers hun data zoveel mogelijk delen met de ontwikkelaar. Voor het model en de adviezen wordt machine learning ingezet die op een of andere manier moet worden gevoed. Veel data zijn al beschikbaar, maar voor het echte maatwerk zijn dus ook gegevens van de telers zelf nodig.

Telers hoeven hiervoor niet bang te zijn, aldus Florax. Alle gegevens die zij met e-Gro delen, worden alleen voor hun eigen advies op maat gebruikt en niet met derde partijen, ook geen andere telers, gedeeld.

De softwareleverancier en zijn platform voldoen verder volledig aan de eisen die de GDPR en hebben compliancy hoog in het vaandel staan. De telers blijven vanzelfsprekend eigenaar van hun eigen aangeleverde data.

Open standaarden voor betere samenwerking
Het cloudgebaseerde platform is op open standaarden gebaseerd omdat, aldus de Product Marketing Manager, alle software- en technologieleveranciers binnen de glastuinbouw hiervan kunnen profiteren. Volgens haar is het belangrijk dat tussen al deze softwarebedrijven echt goed wordt samengewerkt om de digitale innovatie binnen de sector verder gestalte te geven en Nederland op dit gebied vooruit te laten lopen. Zeker nu, zoals eerder al gezegd, de grote techbedrijven zich ook steeds meer in de sector gaan interesseren.

Co-innovatie
Om dit te bereiken moet echt aan co-innovatie worden gedaan, benadrukt Florax. Er zijn veel initiatieven op het gebied van het gebruik van ‘big data’ binnen de glastuinbouw en het data driven maken van deze sector. Deze initiatieven weten elkaar soms al te vinden, maar de kruisbestuiving kan, zo vindt Grodan, nog intensiever. Elkaar nóg meer opzoeken om krachten en expertises te bundelen, daarmee kan de hele Nederlandse glastuinbouwsector het verschil maken.

Volgens de Product Marketing Manager is het uitbouwen van de samenwerking tussen de diverse softwaresystemen vanzelfsprekend voor de huidige jongere generatie die op dit moment steeds meer het roer overneemt binnen de glastuinbouwbedrijven. Zij groeien op met technologie en willen deze gebruiken om nog efficiënter, met minder kosten, een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

Toekomstige platformverbeteringen
e-Gro werkt gestaag door om het platform nog verder te verbeteren. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het optimaliseren van de gebruikte kunstmatige intelligentie. Dit voor het ontwikkelen van nog slimmere modules, vooral voor voorspellende analyses. Bijvoorbeeld hoeveel oogst exact kan worden verwacht in de komende weken. Zodat telers hierop onder meer, het benodigde personeel en de logistieke afhandeling beter kunnen plannen.

Overige nieuwe functionaliteit zal zich gaan richten op het beter maken en vooral verduurzamen van gewassenteelt, zo geeft de leverancier aan.

Mooie ontwikkelingen
De Nederlandse glastuinbouw is druk bezig met het inzetten van diverse technologische mogelijkheden. De komst van een cloudgebaseerd platform dat hen helpt om efficiënter te werken, kosten te besparen en een maximale oogst te behalen, moet hierbij natuurlijk flink helpen. Vooral omdat, op basis van kunstmatige intelligentie, zij nu echt data driven beslissingen kunnen maken. Dit belooft veel voor de toekomst.

Wel is het daarbij belangrijk dat ontwikkelaars van dit soort platformen en van platformen voor sensorgegevens hierbij de handen ineenslaan en daarbij open standaarden gebruiken. Deze co-innovatie bevordert dan de ontwikkelingen van deze technologie, waardoor Nederland ook in de glastuinbouw vooroploopt en kan blijven lopen. Zeker nu de grote techreuzen dit marktsegment ook al hebben ontdekt.We zien daarom nieuwe ontwikkelingen met veel interesse tegemoet.