Precision Growing voor iedereen

GRODAN

Precision Growing maakt het voor professionele telers mogelijk om belangrijke groeiparameters beter te beheersen en de optimale groeiomstandigheden voor de ontwikkeling van de wortels in de steenwol te creëren.

Jongens spelend bij het water

Precision Growing maakt het voor professionele telers mogelijk om belangrijke groeiparameters beter te beheersen en de optimale groeiomstandigheden voor de ontwikkeling van de wortels in de steenwol te creëren. Grodan loopt wereldwijd voorop op het gebied van groeimedia oplossingen voor de professionele tuinbouwindustrie en heeft als doel Precision Growing voor iedereen mogelijk te maken.

Deze duurzame teeltmethode kan met name veelbelovend zijn voor landen met een hoog bevolkingscijfer, waar de vraag naar een grondstoffenefficiënte voedselproductie reeds hoog is en in de toekomst zal blijven toenemen.

De teeltwijzen van Grodan zijn geschikt voor alle locaties, ook stedelijke gebieden die anders totaal ongeschikt zouden zijn voor conventionele teelt in de grond. Braakliggende terreinen in de stad en zelfs leegstaande gebouwen, zoals oude molens, fabrieken en kantoren kunnen worden getransformeerd tot unieke teeltlocaties voor voedsel. De afname van het aantal voedselkilometers die hierdoor ontstaat, resulteert op zijn beurt weer in een grotere duurzaamheid van de voedselketen.

Voor consumenten die thuis duurzaam willen telen, biedt Precision Growing een plezierige teeltervaring waarmee  met weinig inspanning een groot resultaat kan worden bereikt.

Duurzame teelt - overal en voor iedereen

Gerelateerde verhalen