Passie voor mens en milieu: people, planet, profit

GRODAN
Zwangere vrouw die eten voorbereidt I n de keuken

Voor alle mensen is voedselveiligheid een essentiële factor voor een veilig en modern leven. Onderzoek toont aan dat een eventuele aanwezigheid van pesticidenresten in voedsel het belangrijkste punt van zorg is van de kritische consument van vandaag de dag.

Er bestaan wereldwijd strikte regels omtrent pesticidenresten op vers voedsel en vruchtgroenten worden dan ook regelmatig gecontroleerd. Moderne glastuinbouwproducenten die werken met substraatteelt systemen geven de voorkeur aan biologische alternatieven, zoals insecten om plagen te bestrijden en hommels om de gewassen te bestuiven. Daardoor worden ook minder bestrijdingschemicaliën gebruikt, omdat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de insecten waar de telers in hebben geïnvesteerd. Het implementeren van duurzaamheid in onze organisatie betekent dat we rekening houden met de algemene impact die onze producten op de wereld hebben. We streven naar het verrijken van de levens van iedereen die in contact komt met onze producten.

De producten van Grodan zijn bij uitstek geschikt om een duurzame en veilige voedselproductie te kunnen garanderen, waarbij tegelijkertijd uitdagingen op het gebied van watervervuiling rechtstreeks worden aangepakt. Precision Growing is een facilitator voor gesloten systemen, omdat recirculatie van water en meststoffen mogeljk is. De uitvloeiing van meststoffen in de grond en het oppervlaktewater kan zo substantieel worden verlaagd ten opzichte van conventionele bodemsystemen. In de meeste modern teeltsystemen is het zelfs mogelijk om de uitstoot van meststoffen naar 0 te reduceren.

Bovendien speelt Precision Growing een rol in het aanpakken van het grootste zorgenkindje van veel glastuinbouwers betreffende de mileu-impact, namelijk de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen om de kassen te verwarmen. Bij substraatteelt stijgt de opbrengst significant, waardoor de CO2-voetafdruk per kilo geproduceerde groenten afneemt.

Naast het voorkomen van watervervuiling en het verkleinen van de CO2-voetafdruk, betekent ‘meer doen met minder’ ook efficiënter gebruik maken van de beschikbare oppervlakte. Dit is eenvoudigweg te danken aan:

• een hogere opbrengst per m2, waardoor een kleinere oppervlakte nodig is;

• een snellere groei, waardoor er meerdere groeicyclussen per jaar mogelijk zijn;

• de mogelijkheid om op andere oppervlakten, of zelfs in gebouwen te telen.

Op een duurzame wijze opereren houdt in dat we een betere wereld voor onze kinderen en de generaties daarna moeten achterlaten. Het telen van gzonde, voedingsrijke groenten op manieren die in mindere mate gebruik maken van de waardevolle natuuurlijke bronnen van de aarde is een significante bijdrage aan dit doel. Voor consumenten is toegang tot gezond en veilig voedsel voor een betaalbare prijs het meest belangrijk. Voor telers is een veilige financiële basis van hun bedrijf essentieel.

Vandaag de dag heeft de wereld te maken met grote uitdagingen, zoals de stijgende vraag naar voedsel en de beperkte beschikbare bronnen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Precision Growing maakt het voor telers mogelijk om hogere opbrengsten te genereren en tegelijkertijd minder water, meststoffen en landbouwgrond te gebruiken. Dit resulteert per kilogram gewas in een afname van de CO2-uitstoot. Precision Growing is dus niet alleen de meest duurzame manier van telen, maar ook de meest winstgevende.

Gerelateerde verhalen