De uitdaging: hogere productie met minder watergebruik

GRODAN
Vrouw met tablet in kas

Het telen op hydrocultuur neemt overal ter wereld toe, zowel in rijke als in arme landen, en biedt een deel van de oplossing om toekomstige generaties van gezond en veilig voedsel te voorzien. Dit door het zo efficient mogelijk gebruik te maken van schaarse natuurlijke hulpbronnen als water en meststoffen.

Wist u dat voor het kweken van een kilo tomaten in het open veld maar liefst 60 liter water nodig is, terwijl dat bij het telen op hydrocultuur slechts 15 liter is? Een vermindering tot 4 liter water per kilo tomaten kan worden bereikt door gebruik te maken van de meest moderne technologieën in de kas. De besparingen komen voort uit het gebruik van efficiëntere methoden voor de aanvoer van water, zoals irrigatiemeting bij het gewas of het hergebruik van water.

 

De meeste mensen zijn zich nog steeds onvoldoende bewust van het belang van efficiënt watergebruik. Bovenstaande statistieken hebben een nog grotere betekenis als u bedenkt dat slechts 1% van de zoetwatervoorziening in de wereld beschikbaar is voor mensenlijke consumptie. En van deze 1% wordt maar liefst 70% gebruikt voor irrigatie van onze voedselproductie.

Het efficiënt gebruik van water in onze wereldwijde voedselketen zal drastisch moeten toenemen om de groeiende wereldbevolking te voeden. 

 

Om het bewustzijn met betrekking tot efficient watergebruik in kassen met hydrocultuur te verhogen hebben Grodan en Priva de 'Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management' gepubliceerd. Uit ervaring weten zij dat één van de belangrijkste redenen waarom glastuinders aarzelen om afvoerwater te recyclen, is dat ze zich zorgen maken over complicaties. Onze Watermanagement Guide is ontworpen om deze zorgen weg te nemen en glastuinders te laten profiteren van de vele voordelen die worden geboden. Deze omvatten overduidelijke kostenbesparingen op het gebruik van water en meststoffen. De verminderde waterafvoer is ook gunstig voor hun imago m.b.t milieu, wat positief gebruikt kan worden in de marketing en communicatie van het bedrijf.

 

Een andere stap naar het verbeteren van duurzaamheid is optimalisatie van de gewasgroei. Dit kan worden bereikt door afstemming van irrigatie en bemesting op de behoeften van het gewas. Dit noemt men “Precision Growing, more crop per drop”, ofwel precisiegroei om meer gewas per druppel te genereren.

 

Het thema van de Wereldwaterdag van de Verenigde Naties dit jaar is afvalwater. Het is noodzakelijk dat we water gaan zien als grondstof in plaats van als afval. Het is duidelijk dat de glastuinbouw een voorloper is op dit gebied van hergebruik van water en meststoffen.

Efficiënt watergebruik binnen onze wereldwijde voedselvoorzieningsketen zal drastisch moeten stijgen om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Gerelateerde verhalen