Nawadnianie

Jak pokonać upał – nowy paradygmat w zakresie gospodarki wodnej

Vincent Deenen
1 stycznia 1

Uważam, że uprawa precyzyjna jest interesującą koncepcją, która pomoże nam wszystkim zmierzyć się z naszymi obecnymi i przyszłymi wyzwaniami w gospodarce wodnej. Ale my w firmie Grodan jesteśmy również świadomi, że jeszcze nam do tego daleko. Musimy wciąż wymyślać na nowo jeszcze lepsze sposoby uprawy roślin w sposób zrównoważony.

Nie ulega wątpliwości, że zmiany klimatyczne ulegają przyspieszeniu, a latem bieżącego roku ich konsekwencje stały się bardzo widoczne. Bezprecedensowa susza już od miesięcy dotyka duże obszary Europy. Tutaj, w Holandii, nie doświadczyliśmy takiej suszy od 1976 roku. Zmieniający się klimat i jego wpływ zmusza nas do ponownego przemyślenia naszych obecnych metod zarządzania energią i wodą. Nowe wytyczne UE dotyczące ograniczenia emisji substancji odżywczych i zużycia wody zmuszają nas i inne branże do współpracy, przyjmując różne podejścia do kwestii emisji gazów i gospodarki wodnej.

Branża ogrodnicza musi również znaleźć inteligentne sposoby radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi niedoborami wody. Ogrodnicy i naukowcy (w tym my) już badają i eksperymentują z alternatywnymi źródłami wody i jej ponownym wykorzystaniem. UE pracuje nawet nad ułatwieniem przepisów dotyczących ponownego wykorzystania przepływów wody. Od samego początku firma Grodan była głęboko zaangażowana w przyjęcie rozwiązania polegającego na zamkniętych systemach recyrkulacji wody i składników odżywczych. Kilka lat temu wprowadziliśmy koncepcję uprawy precyzyjnej, która wspiera ten trend. Uprawa precyzyjna w skrócie: rośliny otrzymują dokładną ilość wody i nawozów, których potrzebują – nie mniej, nie więcej – a nadmiar wody i nawozów może być efektywnie zbierany i ponownie wykorzystany. Mimo że potrzeba mniej zasobów, wydajność upraw na metr kwadratowy wzrasta. Robimy więcej za mniej.

Tegoroczna ekstremalna susza sprawia, że uprawa precyzyjna staje się bardziej istotna. Badania naukowe prowadzone przez Wageningen University & Research potwierdzają, że jest to bardzo efektywna i skuteczna metoda uprawy, pozwalająca zaoszczędzić znaczną ilość wody. Pozwól, że podam przykład. Koncentrując się wyłącznie na pozytywnych aspektach zarządzania wodą, zauważyliśmy, że do wyprodukowania 1 kg pomidorów na bazie gleby potrzeba średnio 60 litrów wody. W przypadku szklarni wykorzystujących podłoża uprawowe bez metod recyklingu wydatek wody to 22 litry, a w szklarniach wykorzystujących podłoża uprawowe z wełny kamiennej oraz recykling wody i nawozów jeszcze mniej, bo 15 litrów. Szacuje się, że w 2017 r. sprzedane produkty firmy Grodan pozwoliły zaoszczędzić 90 milionów litrów wody, co stanowi około 53% oszczędności. Jest to odpowiednik wody pitnej potrzebnej do utrzymania 85 000 ludzi przez rok. Więcej informacji na temat wpływu uprawy precyzyjnej znajduje się w naszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju z 2017 r. 

Uważam, że uprawa precyzyjna jest interesującą koncepcją, która pomoże nam wszystkim zmierzyć się z naszymi obecnymi i przyszłymi wyzwaniami w gospodarce wodnej. Ale my w firmie Grodan jesteśmy również świadomi, że jeszcze nam do tego daleko. Musimy wciąż wymyślać na nowo jeszcze lepsze sposoby uprawy roślin w sposób zrównoważony. Musimy pracować razem. Ogrodnicy, producenci substratów, sprzedawcy detaliczni, naukowcy itd. Grodan zawsze poszukuje mądrzejszych sposobów na wyostrzenie naszego myślenia o zrównoważonych metodach uprawy. To naturalna część DNA firmy Grodan. Susza, która nastąpiła tego lata i skutki zmian klimatycznych, przed którymi stoimy, motywują nas jeszcze bardziej do poszukiwania najlepszych sposobów skutecznej uprawy i skupienia się na jeszcze większym oszczędzaniu wody. Rozpocznijmy rozmowę na temat nowszych, innowacyjnych technik w gospodarce wodnej. 

Grodan Blogs