6-fazowy model firmy Grodan ®

Aby wyżywić 9,1 mld ludzi na świecie w 2050 roku, ogólna produkcja żywności musiałaby wzrosnąć o około 70% w latach 2005/07–2050. W krajach rozwijających się konieczne byłoby niemal podwojenie produkcji.
Czytaj więcej