Innowacje Grodan

Innowacje Grodan

tomato, plants

2019

Wprowadzenie platformy e-Gro

Obecnie ogrodnik mierzy się z coraz większą ilością danych o uprawie. Łączenie ich i podejmowanie właściwych decyzji jest skomplikowane i wymaga dużo czasu. Tak było dotychczas. Teraz - po wprowadzeniu aplikacji e-Gro, Grodan podejmuje kolejny cyfrowy krok, jakim jest platforma e-Gro. Zapewnia ona wgląd w dostępne dane i daje pełny, jasny obraz tego, co dzieje się w strefie korzeniowej, uprawie, klimacie i produkcji. Daje to producentowi większą kontrolę, dzięki czemu może podejmować bardziej świadome decyzje, aby zoptymalizować strategię uprawy i zwiększyć plony.

NG 2.0, logo, technology, grodan

2016

Wprowadzenie technologii NG 2.0

Next Generation 2.0 (NG2.0) to najnowsza technologia produkcji podłoży firmy Grodan. Technologia ta pozwala producentom rozsad i ogrodnikom zwiększyć wydajność produkcji przy ograniczeniu zużycia wody i składników odżywczych oraz sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu powierzchni uprawowej. Zapewnia optymalne warunki uprawy przez cały sezon, sprawiając, że system korzeniowy lepiej wykorzystuje całe podłoże. Pomaga ogrodnikom i producentom rozsad w uzyskiwaniu zdrowych, świeżych produktów dla rosnącej populacji ludności w zrównoważony sposób.

Growing solutions, growth, quality, innovative, development, Grotop Expert, grodan

2016

Wprowadzenie aplikacji e-Gro

We wrzesniu 2016 roku Grodan zarezentował nową generacje aplikacji mobilnej. e-Gro to usługa gwarantująca wsparcie użytkownikom systemu GroSens® MultiSensor. Klienci wymagający dostępu do informacji o stanie podłoża „w czasie rzeczywistym” mogą połączyć system GroSens z aplikacją e-Gro. Aplikacja pozwala ogrodnikom maksymalnie wykorzystać wszystkie korzyści zastsowanego podłoża.

grosense, GroSens, overview, grodan

2013

Wprowadzenie GroSens

Wraz z wprowadzeniem systemu GroSens MultiSensor w 2013 r. GRODAN zrobił pierwszy krok, aby umożliwić Uprawę Precyzyjną, oferując narzędzie, które zapewniło profesjonalnym ogrodnikom bardzo dokładne i wiarygodne informacje na temat strefy korzeniowej rośliny.

About, 6 phrase, modell, overview, grodan

2007

Wprowadzenie spersonalizowanego doradztwa w modelu Grodan 6-faz

6-fazowy model doradztwa Grodan jest strategią pozwalającą na uzyskanie optymalnych wyników upraw dla każdej oddzielnej fazy uprawy, jak i dla całego jej okresu. Nie tylko pomaga on ogrodnikom w wyborze odpowiedniego podłoża do określonej uprawy, ale także pomaga w określeniu optymalnej strategii nawadniania dla konkretnego rodzaju maty w każdej fazie uprawy. Model pomaga również w określaniu harmonogramu obciążenia rośliny, reżimów temperatury, harmonogramów nawożenia oraz poziomów CO2 i oświetlenia. Użytkownicy 6-fazowego modelu otrzymują e-mail z odpowiednimi zaleceniami dotyczacymi uprawy przed rozpoczęciem każdej z faz.

recycling, infographic, cucumbers, tomatos, circle, grodan

1991

Wprowadzenie produkcji cegieł jako rozwiązania recyklingowego (1991

Już w 1988r. opatentowano wykorzystanie pouprawowych podłoży z wełny kamiennej w przemyśle ceglarskim. Patent został złożony pod numerem: 8802376 i został wynaleziony przez Frederikusa Gerarda Maria Bol z Zoetermeer.
Około 20 lat temu holenderska firma recyklingowa o nazwie Van Vliet Wateringen (dzisiaj: Renewi) zaczęła regranulować wełnę kamienną od plantatorów i sprzedawać granulat niektórym wyspecjalizowanym producentom cegieł w tym regionie.