Nawadnianie

Dlaczego gospodarka wodna pozostaje gorącym tematem?

Vincent Deenen
1 stycznia 1
Możemy zacząć wspólnie czynić postępy już teraz, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać i dzielić się wiedzą. Tylko w ten sposób zrealizujemy nasze ambicje sektorowe i przyczynimy się do realizacji celów Porozumienia Klimatycznego. To są wielkie cele, które pochwalam. Dołóżmy razem starań, aby je zrealizować.

Ostatnio moją uwagę przykuł fascynujący artykuł w Financial Times pt. „Future of food, inside agritech's Sillicon Valley” (Przyszłość jedzenia, Dolina Krzemowa agrotechniki). Dziennikarz przybył do Wageningen, aby samemu się o tym przekonać – Uniwersytet Wageningen (WUR) głównym motorem przełomowych innowacji w dziedzinie żywności. Nie tylko w Holandii, ale również na całym świecie. Jestem dumny, że Holandia jest uznawana za  siedzibę tak renomowanego instytutu.

Innowacje agrotechniczne są często wymieniane jednym tchem ze zrównoważoną gospodarką wodną. Gospodarka wodna to gorący temat w sektorze ogrodniczym, a zatem również i dla nas. Od prawie 50 lat pracujemy nad podniesieniem poziomu efektywności gospodarki wodnej. Utrzymująca się od kilku miesięcy susza zmusiła nas do strukturalnego przemyślenia stabilności naszych systemów. Znajduje to również odzwierciedlenie w planach z tzw. tabeli klimatycznej pt. Rolnictwo i użytkowanie gruntów w ramach Porozumienia Klimatycznego, które wymaga wspólnego podejścia i dialogu.

Chętnie przyłączymy się do realizacji tych wspólnych celów, nie tylko dzięki inteligentnym innowacjom produktowym, w których oszczędne zużycie wody ma kluczowe znaczenie (pomyśl o e-Gro, NG2.0 lub GroSens), ale przede wszystkim poprzez rozwój i dzielenie się wiedzą. Bo tylko poprzez dzielenie możemy wzajemnie się doskonalić. Niedawno jeden z naszych kolegów przemawiał na Water Event 2018 organizowanym przez LTO Glaskracht i WUR. Podczas tego wydarzenia gospodarka wodna była omawiana z różnych perspektyw, wywołując skłaniające do refleksji rozmowy wśród nowego pokolenia ogrodników, którzy są głodni nowych technik i doświadczeń w tej dziedzinie. Wspaniale jest widzieć tego typu inicjatywy. 

Mówiąc o dzieleniu się doświadczeniami, dwa lata temu, w ramach partnerstwa z Privą, opracowaliśmy obszerny dokument – „Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w gospodarce wodnej w szklarni”. Zapraszam do przeczytania go i podzielenia się swoimi opiniami i pomysłami. 

Gospodarka wodna jest i pozostanie gorącym tematem przez najbliższe lata. Możemy zacząć wspólnie czynić postępy już teraz, jeśli będziemy ze sobą rozmawiać i dzielić się wiedzą. Tylko w ten sposób zrealizujemy nasze ambicje sektorowe i przyczynimy się do realizacji celów Porozumienia Klimatycznego. To są wielkie cele, które pochwalam. Dołóżmy razem starań, aby je zrealizować.

 

Grodan Blogs