Jak wyżywić świat w 2050 roku?

GRODAN
Młoda para patrząca na uprawę

Do 2050 roku liczba ludności na Ziemi wzrośnie do 9 miliardów, z czego 70% będą stanowić mieszkańcy miast. Ta rosnąca populacja miejska będzie potrzebowała dostępu do zdrowej i wartościowej żywności. Rządy i organizacje pozarządowe (NGO) promują konsumpcję świeżej żywności ze względów zdrowotnych oraz podkreślają znaczenie produkcji bezpiecznej żywności, uprawianej w zrównoważony sposób. Jednocześnie konsumenci coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i częściej wybierają lokalne, naturalne produkty wysokiej jakości, wytworzone w zrównoważony sposób – tendencja ta jest silnie związana z popularnością zdrowego odżywiania, obserwowaną we współczesnym świecie.

Szacuje się, że ludzkość będzie musiała wyprodukować dwa razy większą ilość zdrowej, wartościowej żywności, mając do dyspozycji jedynie połowę dostępnych obecnie zasobów. To jedno z największych wyzwań, z którymi musimy się teraz zmierzyć.

Musimy zatem produkować dwa razy więcej żywności, wykorzystując do tego połowę dostępnych obecnie zasobów

Woda, nawozy, grunty i energia to zasoby kluczowe dla procesu produkcji żywności. Jedynie niecały 1% słodkiej wody znajdującej się na Ziemi to woda łatwo dostępna i odpowiednia dla człowieka. 70% tej wody wykorzystuje się do nawadniania w rolnictwie. Rozwiązanie problemu niedoboru wody jest jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w „Agendzie 2030” – programie działań przyjętym przez państwa członkowskie ONZ.

Zapasy nawozów, niezbędnych do produkcji żywności, są na wyczerpaniu. Nieustanny i wciąż rosnący popyt na zasoby gruntowe ma negatywny wpływ na powierzchnię i jakość ziemi, którą można przeznaczyć na produkcję żywności.

Powiązane historie