Motywacją do wzniesienia szklarni w miejscowości Lapouyade w departamencie Gironde we Francji była możliwość wykorzystania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania energii. Zakładem tym, w całości poświęconym pomidorom na gałązce, kieruje czterech członków zrzeszenia plantatorów Paysans de Rougeline. Producenci na swojego partnera wybrali firmę Grodan.

Jako członkowie zrzeszenia plantatorów Paysans de Rougeline, Roseline i Christian Menegaldo, Bruno Taupa i Olivier Hurel rozpoczęli wspólne przedsięwzięcie pod nazwą GIE de Brock w celu zbudowania szklarni w pobliżu składowisk odpadów nieuznawanych za niebezpieczne w miejscowości Lapouyade we Francji. Zakład zarządzany przez grupę Véolia wytwarza energię elektryczną z biogazu powstającego w procesie beztlenowej fermentacji odpadów, zasilając 8 generatorów energii elektrycznej (7MW). Z kolei system chłodzenia wytwarza wodę o temperaturze 85°C, która jest wykorzystywana do ogrzewania szklarni. Budowa szklarni rozpoczęła się w 2015 roku, a pierwsza ich część zajmowała powierzchnię 4 ha. Prace zakończono w listopadzie, a zbiory rozpoczęto w lutym 2016 roku. Obecnie w budowie są cztery dodatkowe hektary szklarni, a sadzenie zaplanowano na listopad 2017 roku.

Zasady rentownej gospodarki obiegu zamkniętego

Grupa zdecydowała się wybudować swoje szklarnie właśnie w tej lokalizacji ze względu na możliwość odzyskiwania energii. Ich celem było stworzenie projektu zgodnego z zasadami rentownej gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt ten spełnia kryteria określone w koncepcji ekologicznej szklarni opracowanej przez Rougeline.

Koncepcja ta przewiduje optymalizację produkcji pomidorów przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wdrożenie ochrony biologicznej, zrównoważone nawożenie, zmniejszenie zużycia wody, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami itp. Logiczną decyzją, popartą dotychczasowym doświadczeniem, było więc wybranie przez przedsiębiorstwo GIE de Brock firmy Grodan na swojego partnera. Plantatorzy wybrali matę Grotop Master o wysokości 10 cm w połączeniu z kostkami Plantop dostarczanymi na ich życzenie przez producenta rozsad. „Podłoże to dostosowuje się do różnych strategii nawadniania, ułatwiając sterowanie uprawami w kierunku wzrostu generatywnego w zimie i wzrostu wegetatywnego w lecie”, wyjaśnia O. Hurel. „Ponadto technologia NG2.0 zastosowana podczas produkcji struktury włóknistej zwiększa zdolność maty do resaturacji, umożliwiając szybkie i efektywne rozprowadzanie wody, szczególnie przydatne w sezonie zimowym”.

Znaczenie spojrzenia z zewnątrz

Po przetestowaniu ręcznego przyrządu pomiarowego GroSens w zeszłym roku, w tym sezonie przedsiębiorstwo GIE de Brock wyposażyło swoje szklarnie w wieloczujnikowy system GroSens, instalując jeden czujnik na każdy hektar uprawy. „System ten dostarcza w czasie rzeczywistym informacje dotyczące naszego podłoża i pomaga nam zoptymalizować naszą strategię nawadniania”, wyjaśnia Simon Desbordes, kierownik ds. uprawy. „Naszym kolejnym krokiem jest aplikacja e-Gro. To platforma internetowa mająca za zadanie dostarczać informacje w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie", mówi Simon, dodając, że w szklarniach jest jeszcze kilka problemów z dostępem do Internetu. Spośród różnych usług oferowanych przez firmę Grodan, Simon Desbordes wysoko ocenia regularne wsparcie techniczne, które otrzymuje od Bena Nikaja. „Ben zapewnia nam zewnętrzne spojrzenie na ewolucję naszych upraw, co jest zawsze interesujące i stanowi uzupełnienie wsparcia technicznego, które otrzymujemy od Rougeline. Ostatnio jego doświadczenie i wiedza pomogły nam rozwiązać problem ze słabymi kiściami poprzez obniżenie nastaw temperatury o wschodzie słońca. Zauważyliśmy nawet niewielki spadek długości szpagatu z klipsami, którym podwiązywane są pomidory”. 

1/1
Podłoże to dostosowuje się do różnych strategii nawadniania, ułatwiając sterowanie uprawami w kierunku wzrostu generatywnego w zimie i wzrostu wegetatywnego w lecie

Olivier Hurel

Stosowane produkty & Powiązane studia przypadku