LAI - indeks liściowy, to on często decyduje o wielkości produkcji

Wskaźnik liściowy LAI (ang. leaf area index) to zależność łącznej powierzchni liści rośliny do powierzchni, jaką zajmuje. W praktyce mówimy o liczbie m2 liści przypadających na 1m2 uprawy. Dla silnie rosnącego pomidora wartość LAI to 3-4, co oznacza, że na każdy metr kwadratowy powierzchni uprawy przypada 3-4 m2 liści. Precyzyjne oznaczenie LAI jest dość kłopotliwe – pomiar długości i szerokości każdego liścia, korekta na kształt liści – i robione jest przy okazji metodycznych doświadczeń i testów. W codziennej praktyce zazwyczaj polegamy na policzeniu liści przypadających na roślinę lub powierzchnię uprawy.
 
Ocena LAI wykonana bardzo precyzyjnie lub metodą uproszczoną jest dla ogrodnika szczególnie ważna. Liście są „fabryką” asymilatów, na których nam zależy, liście transpirują wodę i tym samym tworzą klimat wewnątrz szklarni, liście są warunkiem naszej produkcji. Jednocześnie liście oddychają i zużywają powstające cukry, cieniują się wzajemnie, nadmiernie zwiększają wilgotność powietrza. Regulując ilość liści na roślinie, bierzemy pod uwagę wspomniane czynniki oraz to, że wielkość liści zmienia się w poszczególnych fazach produkcji. Platforma e-Gro i jej rejestracja uprawy daje możliwość oceny i kontroli wielkości liści i w efekcie wskaźnika LAI.
 
Zazwyczaj utrzymujemy od 15 do 20 liści na pojedynczej roślinie pomidora i wynika to zazwyczaj z naszego doświadczenia, a często z rutyny. W pierwszych tygodniach produkcji nadmierna powierzchnia liści sprzyja podwyższonej wilgotności powietrza ze wszystkimi jej konsekwencjami np. presja chorób grzybowych, problemy z zapylaniem kwiatów. Latem sytuacja ulega zmianie, naszym wyzwaniem staje się zbyt niska wilgotność powietrza w szklarni. Jednocześnie, warto w pełni wykorzystać rosnącą radiację słoneczną, a liście mają najlepsze możliwości absorbcji energii słonecznej niezbędnej dla fotosyntezy. Pamiętajmy również, że klimat szklarni – wilgotność powietrza – jest tworzony przede wszystkim przez liście.
 
Z tego powodu może okazać się, że minimalna ilość liści na roślinie (standardowe 15 szt.) może okazać się zbyt niska, biorąc pod uwagę ich wielkość oraz natężenie światła słonecznego. Monitorowanie wilgotności powietrza ułatwia nam również decyzje odnośnie do wartości LAI. Może okazać się, że np. jeżeli wilgotność w szklarni jest okresowo za duża, to latem korzystniejsze dla produkcji jest wietrzenie niż redukcja liści i podlewania.
 
Liście są warunkiem wysokiej produkcji i gwarantem naszego powodzenia ekonomicznego.
Traktujmy je, zwłaszcza latem bardzo przyjaźnie, dbajmy o nie i nie pozbywajmy się ich w nieprzemyślany sposób.