GroSens MultiSensor to nowoczesne narzędzie do kontroli środowiska korzeniowego

GRODAN GroSens VITAL

Monitorowanie, ocena i kontrola warunków panujących w strefie korzeniowej to podstawa właściwej strategii nawadniania. Podstawowe parametry takie jak: zasolenie (EC), temperatura (T), wilgotność (WC) i alkaliczność podłoża (pH) mają bezpośredni wpływ na rośliny i decydują o powodzeniu całej uprawy. Zmiany warunków panujących w środowisku korzeniowym są często dynamiczne i oceniamy je w trakcie doby, w poszczególnych fazach produkcji oraz w okresie całej produkcji. Na tej podstawie dokonywane są określone ustawienia strategii nawadniania i jej korekty. Pierwsze trzy wymienione wcześniej parametry: zasolenie (EC), temperatura (T) i wilgotność (WC) mierzone są w czasie
rzeczywistym i bezpośrednio wewnątrz strefy korzeniowej przez system GroSens MultiSensor. Urządzenie przedstawia wyniki w formie liczbowej i graficznej na ekranie komputera.

GroSens MultiSensor składa się z kilku elementem, a najważniejszym jest urządzenie o nazwie Smartbox. To pewnego rodzaju minikomputer, który zbiera i analizuje dane pozyskiwane z sensorów pomiarowych umieszczonych w matach uprawowych.

Jeżeli Smartbox jest mózgiem systemu, to sensory możemy metaforycznie uznać za jego zmysły. GroSens Sensor umieszczony w macie, stale monitoruje parametry podłoża. Nowoczesne 6-cio igłowe sensory charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością pomiarów. Należy zwrócić uwagę, że pomiary wykonywane są wewnątrz maty i w ten sposób kontrolowane są warunki bezpośrednio wewnątrz środowiska korzeniowego. Sensory są umieszczane w matach reprezentatywnych, a w miarę potrzeb i konieczności mogą być przenoszone w inne miejsce. Jest to czynność bardzo prosta, niewymagająca
zmian ustawienia systemu.

Kolejnym ważnym elementem jest antena-przekaźnik (Receiver). Przekaźnik
bezprzewodowo otrzymuje dane z poszczególnych sensorów i przesyła je do Smartbox’a.
Receiver jest w stanie współpracować nawet z 250 sensorami.

MOBILNOŚĆ, MODUŁOWOŚĆ, POMIARY BEZPOŚREDNIE i RZECZYWISTE - te określenia dobrze opisują cechy systemu GroSens MultiSensor. Możliwość rozbudowy systemu, poprzez dodawanie pojedynczych elementów (dodatkowy sensor, odbiornik), łatwa instalacja sensorów w matach uprawowych oraz możliwość szybkiej zmiany ich miejsca to istotne zalety systemu GroSens MultiSensor.

Zbierane dane są archiwizowane w urządzeniu lub przesyłane do „chmury” gdzie są przechowywane i mogą być dostępne np. dla platformy e-Gro. Stworzona przez firmę Grodan platforma e-Gro integruje najważniejsze elementy produkcji szklarniowej i wspiera ogrodników w podejmowaniu decyzji uprawowych i produkcyjnych www.grodan.pl/e-gro/. Z platformą e-Gro analiza wyników GroSens Multisensor staje się prostsza i szybsza.

GroSens MultiSensor oraz e-Gro to milowy krok w kierunku Uprawy Precyzyjnej, która gwarantuje uzyskanie wysokich zbiorów i pozwala osiągnąć pożądana rentowność produkcji. Wprowadzenie przez Grodan podłoży z wełny skalnej wywołało rewolucję w ogrodnictwie 50 lat temu. Dzisiaj firma Grodan stara się nieustannie tworzyć najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania dla produkcji szklarniowej.