Tempo kwitnienia i wiązania owoców

Tempo kwitnienia i wiązania owoców to kolejne dwie cechy, możliwe do rejestrowania na platformie e-Gro. Informują nas czy wzrost i rozwój roślin przebiega bez zakłóceń oraz służą do prognozowania produkcji.
 
Tempo kwitnienia i wiązania zapisywane są liczbowo i dotyczą całego grona. W arkuszu opisu uprawy opracowanym dla platformy e-Gro wartość „1,0” oznacza, że w oceniany okresie zakwitło całe grono lub zawiązane zostały wszystkie owoce w gronie. Wartość np. „0,5” informuje nas, że zakwitła połowa kwiatów w gronie itd.
 
W normalnych warunkach uprawowych i pogodowych spodziewamy się, że w każdym tygodniu zakwitnie jedno grono i odpowiednio jedno grono zawiąże owoce – (wartość cechy 1,0). Podczas letniego, słonecznego tygodnia rośliny zazwyczaj kwitną szybciej niż jedno grono co 7 dni, ale przy pogarszających się warunkach tempo kwitnienia i wiązania zdecydowanie spada (odnotowywane wartości to 0,5-0,8). Przekonujemy się o tym wczesną wiosną lub późną jesienią lub właśnie teraz. Pochmurne i zimne tygodnie w kwietniu i w minioną majówkę spowodowały, że jedynie ¾ kwiatów w gronie zakwitło w ciągu jednego tygodnia i podobnie słabe jest tempo wiązania.
 
Oceniając wartości omawianych cech zawsze należy brać pod uwagę kontekst klimatyczny – światło, temperatura, DIF. Systematyczne pomiary i analiza danych pozwala na określenie wartości referencyjnych: minimalnej, maksymalnej i optymalnej dla każdej z uprawianej przez nas odmiany. Korzystając z danych możemy łatwo ocenić, czy przebieg uprawy jest odpowiedni dla warunków jakimi dysponujemy. Jedno jest pewne, przy średniej, dziennej sumie radiacji około 2500 J/cm2 w każdym tygodniu ma powstać kolejne kwitnące i zawiązane grono – wartość cechy 1,0 lub więcej.
Jeżeli tak się nie dzieje, oznacza to, że ustawienie klimatu i strategia nawadnianie nie jest dostosowana do warunków pogodowych.
 
Platforma e-Gro mając dane dotyczące tempa kwitnienia i zawiązywania owoców określa i przewiduje potencjalne zbiory na kolejne tygodnie. Czym dokładniejsze są dane, tym precyzyjniejszą prognozę otrzymujemy, która już dzisiaj może osiągnąć ponad 90% dokładności.