Poznaj system e-Gro, oprogramowanie komputerowe wspierające precyzyjne zarządzanie uprawą

Grodan
Poznaj system e-Gro, oprogramowanie komputerowe wspierające precyzyjne zarządzanie uprawą

Poznaj system e-Gro, oprogramowanie komputerowe wspierające precyzyjne zarządzanie uprawą

e-Gro jest platformą, która pomaga ogrodnikom podejmować trafniejsze decyzje i precyzyjnie zarządzać swoją uprawą i firmą

Nowoczesna produkcja szklarniowa to trudne i złożone przedsięwzięcie gospodarcze, a wysoki plon jest podstawą dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego. Nawet jeżeli nie mamy bezpośredniego wpływu na wiele ważnych czynników produkcyjnych i ekonomicznych dyktowanych przez np. warunki pogodowe i rynek, to jednak zawsze możemy w sposób racjonalny prowadzić naszą uprawę. Wysokie, systematyczne zbiory najwyższej jakości pomidorów lub ogórków, unikanie strat, dzięki przewidywaniu zagrożeń oraz efektywne wykorzystanie zasobów to punkt wyjścia dla końcowego sukcesu.

Już teraz, uprawy w szklarni wspierane są przez systemy komputerowe, bardzo wiele procesów jest zautomatyzowanych, warunki pogodowe i klimat wewnątrz oraz sama uprawa są stale monitorowane. Postęp technologiczny sprawia, że należy się spodziewać dalszego szybkiego rozwoju. Prawdziwe jest stwierdzenie, że produkcja szklarniowa oparta jest na danych i faktach, a niektórzy mogą sądzić, że już niebawem człowiek z swoim doświadczeniem, będzie zbędny. Stwierdzenie tyle kontrowersyjne, co nieprawdziwe. Ogrodnik zawsze będzie podejmował kluczowe decyzje, a wykorzystywane w produkcji systemy mają sprawiać, że będą one świadome i racjonalne.

Doskonałym narzędziem wspierającym uprawy szklarniowe jest platforma e-Gro. Dane zbierane, analizowane i prezentowane w odpowiedniej formie przez e-Gro są podstawą dla podejmowania decyzji uprawowych.

Platforma e-Gro składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich dostępny jest dla użytkownika jako Pulpit Nawigacyjny. Przedstawia aktualny stan produkcji i najważniejsze dla ogrodnika parametry uprawy. Pulpit Nawigacyjny dla użytkownika e-Gro jest jak deska rozdzielcza w kokpicie samolotu dla pilota.

Drugi z głównych modułów platformy Produkcja jest odpowiedzialny za archiwizowanie danych dotyczących cotygodniowych zbiorów (kg/m 2 /tydzień). System ilustruje historyczne i bieżące zbiory oraz opracowuje prognozę na kolejne 1-4 tygodnie. Dane, przedstawione tabelarycznie i graficznie, pozwalają na porównanie z innymi obiektami lub sezonami oraz na konfrontację np. z warunkami pogodowymi. Prognoza najbliższych zbiorów jest nieoceniona przy podejmowaniu decyzji uprawowych oraz logistycznych, organizacji zbiorów itp.

Kolejny element platformy zatytułowany Warunki prezentuje w formie liczbowej i graficznej dane dotyczące warunków w strefie korzeniowej, a pochodzące z GroSens oraz wybrane parametry z komputera klimatycznego. e-Gro nie ogranicza się jedynie do prezentacji danych, ale również je interpretuje. W efekcie użytkownik otrzymuje informację między innymi o przewidywanym spadku wilgotności podłoża, o wpływie strategii nawadniania na uprawę. Ten moduł jest nieoceniony w ustawieniu i korektach strategii nawadniania i klimatu.

Ostatni z głównych modułów e-Gro to część poświęcona monitorowaniu uprawy – Uprawa. Dzięki nowemu systemowi cechy roślin mogą być zapisywane w nowoczesny sposób, a następnie opracowywane statystycznie i prezentowane w przyjaznej dla użytkownika formie. Możliwość „zawieszania” zdjęć i możliwość korespondencji typu sms pozwala na łatwą i szybką komunikację ogrodnika z osobami zaproszonymi na jego platformę e-Gro np. z doradcą uprawowym.

Podsumowując, warto wymienić podstawowe korzyści wynikające z korzystania z platformy e-Gro w zarządzaniu produkcją szklarniową.

Ułatwione podejmowanie decyzji

Dane o uprawie pochodzące z różnych narzędzi są gromadzone w jednym miejscu i prezentowane w czasie w rzeczywistym.

Ułatwiony wgląd w uprawę i jej pełna kontrola

e-Gro jest dostępny na wszystkich rodzajach urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony), pozwalając na dostęp do informacji o uprawie praktycznie z każdego miejsca i w każdej chwili.

Zoptymalizowane zarządzanie uprawą

Zalecenia pomagają zoptymalizować strategię nawadniania i precyzyjnie prowadzić uprawę w wybrany sposób: generatywnie lub wegetatywnie.