Rejestracja uprawy: średnica łodygi

Rejestracja uprawy: średnica łodygi

Platforma e-Gro umożliwia prowadzenie rejestracji uprawy, co w praktyce oznacza możliwość cotygodniowych opisów roślin, opracowanie, interpretację i archiwizowanie danych oraz ich prezentację w uśrednionej formie liczbowej lub graficznej. Rejestracja uprawy daje nam obiektywny obraz produkcji, który jest rezultatem panujących warunków, ale przede wszystkim naszych decyzji uprawowych. Dzięki rejestracji uprawy możemy zarządzać produkcją w sposób metodyczny, racjonalny oraz systematyczny. Takie podejście daje zdecydowanie lepsze efekty niż spontaniczne, „awaryjne” reagowanie na stale zmieniające się warunki uprawowe.

Najwięcej trudności dostarcza nam ocena i interpretacja uzyskiwanych wyników. Omówimy je wszystkie, a dzisiejszy post poświęcony jest średnicy łodygi mierzonej przy najmłodszym kwitnącym gronie, a w praktyce na wysokości, gdzie tydzień wcześniej zaznaczono wierzchołek.

20210427 GR PHO 5432

Wartości oczekiwane średnicy łodygi: od 10 do 12 mm, w zależności od odmiany.

 • Co oznacza średnica łodygi? Ilustruje „rezerwy rośliny” ulokowane w wierzchołku i jest postrzegana, jako podstawowa miara „siły (wzrostu) uprawy”. Możemy założyć, że przy pożądanej wartości tej cechy formowanie nowych pąków kwiatowych, kwitnienie i wiązanie owoców, wzrost korzeni itd. będą realizowane w najbliższym czasie bez zakłóceń. Rośliny będą zdrowe i pełne wigoru.
 • Wartość średnicy łodygi zależy od światła (suma radiacji) skorelowanego ze średnią temperaturą dobową (T24) panującą w szklarni. Odpowiednia średnica łodygi świadczy o tym, że w ostatnich dniach równowaga pomiędzy temperaturą (T24) a sumą światła (RadSum) była odpowiednia, a tym samym bilans fotosyntezy był dodatni. Ilość dostępnego światła została wykorzystana przez uprawę w sposób optymalny. Jeżeli łodyga z tygodnia na tydzień staje się cieńsza oznacza to, że mamy zbyt mało światła i/lub utrzymujemy zbyt wysoką temperaturę. Kiedy wierzchołki roślin stają się nadmiernie grube zazwyczaj utrzymywana w szklarni temperatura jest za niska wobec ilości dostępnego światła.
 • Ustawienia temperatury T24 w praktyce:
  17-18ºC + 2ºC na każde 1000 J/cm sumy radiacji.

  Przykładowo:

  SumRad 1000J/cm2/dzień => T24 18º + 2º = 20ºC
  SumRad 1900J/cm2/dzień => T24 18º+2º+1,8º = 21,8ºC