Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej w szklarniach

Czy wiesz, że wyhodowanie kilograma pomidorów na otwartym polu wymaga aż 60 litrów wody, podczas gdy w szklarni hydroponicznej wymaga tylko 15 litrów? Dalsza redukcja do 4 litrów na kilogram może być wykonana z wykorzystaniem najnowocześniejszej szklarni. Oszczędności pochodzą z bardziej wydajnych metod aplikacji wody, takich jak pomiar nawadniania przy ponownym wykorzystaniu upraw lub wody drenażowej. Informacje zawarte w "Wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej w szklarniach" są przykładem podejścia opartego na współpracy, w którym dostawcy wspólnie gromadzą swoją wiedzę i doświadczenie, oferując porady, które poprawią efektywność środowiskową w sektorze szklarni poprzez:

  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wodnych
  • Ograniczanie lub eliminowanie zanieczyszczeń i problemów środowiskowych powodowanych przez spływ nawozów.