Jak pokonać wzrost temperatury?

GRODAN
1 stycznia 1
Woda, pogodny, przyroda, zrównoważony, spokojny

Nie można zaprzeczyć, że zmiana klimatu nabiera tempa, a latem tego roku  konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne. Bezprecedensowa susza już od miesięcy dotyka duże obszary Europy. To pierwsza taka susza w Holandii od 1976 roku. Ze względu na zmieniający się klimat i jego wpływ na środowisko musimy ponownie przemyśleć nasze obecne metody zarządzania energią i wodą. Nowe wytyczne UE dotyczące ograniczenia emisji składników odżywczych i zużycia wody zmuszają nas i inne branże do współpracy i przyjmowania różnych strategii dotyczących emisji gazów i gospodarki wodnej. 

Branża ogrodnicza musi również znaleźć inteligentne sposoby na radzenie sobie z obecnymi i przyszłymi niedoborami wody. Producenci i naukowcy (oraz my) prowadzą już badania i eksperymenty w zakresie alternatywnych źródeł wody i jej powtórnego zastosowania. UE pracuje nawet nad uproszczeniem przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania przepływu wody. Od samego początku  Grodan jest głęboko zaangażowany w tworzenie rozwiązań tego problemu w postaci zamkniętych układów recyrkulacji wody i składników odżywczych. Kilka lat temu wprowadziliśmy koncepcję Uprawy Precyzyjnej, która również wpisuje się w ten trend. Najprościej mówiąc, podczas Uprawy Precyzyjnej rośliny otrzymują dokładnie tyle wody i nawozów, ile potrzebują – nie mniej i nie więcej – a ich nadmiar  można skutecznie zbierać i ponownie wykorzystywać. Pomimo, że zużywane są mniejsze ilości zasobów, plon na metr kwadratowy uprawy rośnie. Mniejsze zużycie, większe rezultaty

 

Tegoroczna wyjątkowo poważna susza sprawia, że Uprawa Precyzyjna jest jeszcze bardziej istotna. Badania naukowe przeprowadzone przez uczelnię Wageningen University and Research potwierdzają, że jest to bardzo wydajna i skuteczna metoda uprawy, która pozwala zaoszczędzić znaczną ilość wody. Oto przykład: Jeżeli chodzi o pozytywne rezultaty w zakresie gospodarki wodnej, zauważyliśmy, że do uprawy 1 kilograma pomidorów na podłożu glebowym potrzeba średnio 60 litrów wody. Dla porównania, w szklarniach z podłożami uprawowymi, w których nie stosuje się metod recyklingu, proces ten pochłania 22 litry, a w szklarniach z podłożami uprawowymi z wełny kamiennej oraz recyklingiem wody i nawozów – jedynie 15 litrów wody. Szacuje się, że w 2017 roku sprzedane produkty firmy Grodan pozwoliły na zaoszczędzenie 90 milionów litrów wody, co stanowi oszczędności na poziomie 53%. Jest to równowartość rocznego zapasu wody pitnej dla 85 tysięcy ludzi. Przeczytaj nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju w 2017 roku, aby dowiedzieć się więcej o wpływie Uprawy Precyzyjnej na środowisko. 

Powiązane historie