Z pasji do ludzi, ziemi i zysku

GRODAN

Bezpieczeństwo żywności to istotny czynnik warunkujący spokojne, nowoczesne życie każdego człowieka. Sondaże pokazują, że potencjalna obecność pozostałości pestycydów w żywności to jeden z najważniejszych aspektów wzbudzających niepokój współczesnych krytycznych konsumentów.

Pozostałości pestycydów w świeżej żywności podlegają restrykcyjnym przepisom na całym świecie, a produkty są regularnie kontrolowane. Ogrodnicy, którzy prowadzą nowoczesną szklarniową uprawę hydroponiczną, preferują biologiczne alternatywy i wykorzystują pożyteczne owady do zwalczania szkodników oraz trzmiele do zapylania roślin. W związku z tym producenci stosują minimalne ilości chemicznych środków ochrony roślin, aby nie zniszczyć pożytecznych owadów, w które zainwestowali. Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oznacza dbałość o ogólny wpływ naszych produktów na otaczający nas świat. Dążymy do ubogacania życia każdego, kto ma kontakt z naszymi produktami.

Produkty Grodan to doskonałe rozwiązania, które zapewniają zrównoważoną i bezpieczną produkcję żywności, jednocześnie nie przyczyniając się do zanieczyszczenia wody. Uprawa Precyzyjna pozwala na tworzenie układów zamkniętych, umożliwiając recyrkulację wody i nawozu.

W rezultacie uwalnianie nawozów do wód gruntowych i powierzchniowych jest dużo bardziej ograniczone niż w przypadku konwencjonalnych systemów uprawy glebowej. W najnowocześniejszych systemach uprawy możliwe jest nawet zmniejszenie uwalniania nawozów do zera.

Ponadto Uprawa Precyzyjna przyczynia się do ograniczenia największego czynnika wpływającego na środowisko naturalne, wywoływanego przez dużą część produkcji szklarniowej na całym świecie – emisji CO2 powstającego w wyniku spalania paliw kopalnych do celów ogrzewania. Podczas uprawy hydroponicznej można zaobserwować znaczące zwiększenie plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 w przeliczeniu na kilogram wyprodukowanej świeżej żywności.

Oprócz przyczyniania się do eliminacji zanieczyszczenia wody i redukcji emisji CO2 produkowanego przez szklarnie, koncepcja zwiększania rezultatów przy zmniejszeniu zużycia zasobów oznacza również bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych gruntów. Jest to możliwe dzięki:

• większym plonom na metr kwadratowy, co oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na grunt pod uprawę

• szybszemu wzrostowi roślin pozwalającemu na zwiększenie liczby cykli wegetacyjnych w ciągu roku

• opcji prowadzenia uprawy na gruncie lub nawet w budynkach 

Działanie w zrównoważony sposób oznacza, że świat, który pozostawimy naszym dzieciom i kolejnym pokoleniom, powinien być lepszy niż ten, który zastaliśmy. Uprawa zdrowej, wartościowej żywności w sposób, który w mniejszym stopniu wykorzystuje cenne zasoby naturalne Ziemi, stanowi istotny wkład w realizację tego celu. Gwarancja zdrowej i bezpiecznej żywności w przystępnej cenie to jedno z najważniejszych kryteriów, na które zwracają uwagę konsumenci. Ogrodnicy natomiast potrzebują bezpiecznej podstawy finansowej dla swoich przedsiębiorstw.

Obecnie świat stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące zapotrzebowanie na żywność i ograniczone zasoby, które mogłyby to zapotrzebowanie zaspokoić. Uprawa Precyzyjna umożliwia Ogrodnikom uzyskiwanie większych plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody, nawozów i terenów rolniczych. Rezultatem jest zwiększenie produkcji i znaczne ograniczenie emisji CO2 w przeliczeniu na kilogram plonów. Ten sposób uprawy jest nie tylko najbardziej zrównoważony, ale również najbardziej dochodowy.

Powiązane historie