Mniejsze zużycie, większe plony

GRODAN
Infografika: oszczędność wody itp. na podstawie raportu na temat zrównoważonego rozwoju

Globalny system produkcji żywności znajduje się obecnie pod dużą presją. Konieczne jest znalezienie bardziej zrównoważonych sposobów na wyżywienie stale rosnącej i coraz bardziej zurbanizowanej populacji. Produkty Grupy ROCKWOOL pozwalają nowoczesnemu sektorowi ogrodniczemu na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych.

W 2017 roku, Grupa ROCKWOOL współpracowała z holenderską uczelnią Wageningen University, aby określić ilościowo pozytywny wpływ na środowisko wywierany przez uprawę pomidorów i ogórków na podłożach firmy Grodan w porównaniu z roślinami uprawianymi w szklarniach na podłożach glebowych.

Wyniki obliczeń były znaczące. Na przykład szacuje się, że produkty Grodan sprzedane w 2017 roku pozwoliły na ograniczenie zużycia wody o 90 milionów litrów, co odpowiada rocznemu zapasowi wody pitnej dla 85 tysięcy osób, a także na redukcję powierzchni wykorzystywanych gruntów o 26 tysięcy hektarów, czyli obszar 300 razy większy niż nowojorski Central Park. 

W miejscach, w których powierzchnia użytków rolnych jest ograniczona, nowe i innowacyjne formy produkcji żywności mają kluczowe znaczenie dla wyżywienia mieszkańców miast. Rozwiązania hydroponiczne Grodan można stosować w dowolnym miejscu, również na obszarach miejskich, które w przeciwnym razie byłyby całkowicie nieodpowiednie do prowadzenia tradycyjnej uprawy na podłożu glebowym.

Grodan oferuje wydajne, zrównoważone i przyszłościowe rozwiązania uprawowe, przeznaczone dla Ogrodników, osób zawodowo związanych z branżą ogrodniczą oraz hobbistów.

Czy wiesz...?

Czym jest uprawa hydroponiczna?

Hydroponika to bezglebowa uprawa roślin w środowisku wodnym, w której do odżywiania roślin wykorzystywane są płynne pożywki mineralne. Podłożem uprawowym najczęściej stosowanym w hydroponice jest wełna kamienna. Można ją wyprodukować w precyzyjny sposób, tak aby umożliwić zatrzymywanie i przepływ wody i powietrza w proporcjach idealnych dla danej uprawy, wspomagając tym samym zdrowy rozwój korzeni i wchłanianie substancji odżywczych. Włóknista struktura wełny kamiennej stanowi również stabilny punkt zaczepienia dla korzeni roślin.

Powiązane historie