Cykl wodny w szklarni

Na tej stronie przedstawiamy podstawowe informacje i definicje dotyczące cyklu wody w szklarni.

A scheme showing the flow of water from the different sources through the greenhouse to the plants

Na tej stronie przedstawiamy podstawowe informacje i definicje dotyczące cyklu wody w szklarni. Napływ wody nawadniającej. Cykl rozpoczyna się od wprowadzenia świeżej wody nawadniającej, która często nazywana jest głównym źródłem wody w szklarni. Najlepiej, aby była to woda deszczowa zebrana z dachu. Gdy ilość wody deszczowej jest niewystarczająca (i/lub magazynowanie jej jest zbyt drogie), można zastosować alternatywne źródła wody, takie jak woda gruntowa (która jest czasami nazywana "wodą ze studni lub "wodą z głębiej położonych źródeł"), woda powierzchniowa lub woda z kranu. Woda ta musi jednak spełniać wymagania jakościowe dotyczące stosowania w systemie hydroponicznym (Patrz "Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej w szklarniach".)

Więcej porad