Czyszczenie wody odprowadzanej

Zdecydowanie najłatwiejszym sposobem zmniejszenia odprowadzania wody drenażowej jest praca z wysokiej jakości dostawą czystej wody i małymi objętościami ścieków (Tabela 2). Projekt podłoża i wiedza uległy poprawie na przestrzeni lat. Odpływ nie powinien być już "celem", lecz wynikiem uporządkowanego, zarządzanego podejścia do nawadniania (Rozdział 3). W tym rozdziale opisano, w jaki sposób można zbierać, oczyszczać i poddawać recyklingowi ten odpływ w celu ograniczenia wprowadzania nawozów i przyczynić się do zrównoważonej uprawy. Największą troską dla wielu plantatorów podczas recyklingu wody drenażowej jest ryzyko rozprzestrzeniania się chorób. Dlatego należy zachować ostrożność, aby usunąć wszelkie patogeny i inhibitory wzrostu. Zaleca się także regularne monitorowanie całkowitych stężeń poszczególnych składników odżywczych i ich stosunków w wodzie drenażowej, aby można było zoptymalizować wprowadzanie nowych składników odżywczych (rozdział 6). Powody, dla których należy oczyścić wodę drenażową. Istnieje kilka patogenów powodujących zakażenie korzeni, takich jak Pythium i Phytophthora, które są dystrybuowane przez szklarnię poprzez wodę recyrkulacyjną. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się patogenów przez wodę drenażową, woda musi zostać zdezynfekowana przed ponownym użyciem. Również hamowanie wzrostu jest postrzegane jako bariera dla recyrkulacji. Zahamowanie wzrostu jest często odnotowywane w hodowlach kwiatowych trwających dłużej niż rok. Dokładnie to, co powoduje zahamowanie wzrostu, jest nadal niejasne. Czasami wydaje się, że swój udział mają pewne bakterie. W innych przypadkach wystarczające są odpowiednie środki sterowania i kontroli, aby zapobiec zahamowaniu wzrostu. Również w przypadku, gdy woda odpływowa musi zostać odprowadzona do kanalizacji lub środowiska, zaleca się najpierw uzdatnić wodę drenażową poprzez zaawansowane utlenianie. W ten sposób usuwane są pozostałości środków ochrony roślin, które nie zostały wchłonięte przez rośliny lub jeszcze nie zostały rozbite chemicznie. Należy pamiętać, że do 1 stycznia 2018 r. będzie to obowiązkowe dla holenderskich hodowców.

Metody oczyszczania wody drenażowej

Woda drenażowa zbierana jest najpierw do "brudnego" zlewu wody odpływowej. Czyszczenie składa się z dwóch faz: (1) usuwania dużych cząstek i (2) oczyszczania wody z patogenów, czynników hamujących wzrost i środków ochrony roślin. Pierwszy etap tradycyjnie obejmował filtry piaskowe w celu usunięcia drobnych cząstek. Niedawno wprowadzono mechaniczne filtry ekranowe. Zaletą tych technik filtracji jest to, że wymagają one tylko ułamka wody płuczącej w porównaniu z filtrami piaskowymi. Drugi etap procesu obejmuje techniki takie jak ogrzewanie, promieniowanie UV lub zaawansowane utlenianie.

Więcej porad