Zarządzanie nawadnianiem strefy korzeniowej

"Uprawa precyzyjna" dosłownie przekłada się na zwiększoną uprawę z mniejszym wkładem pracy. W tym kontekście GRODAN koncentruje się na rozwiązaniach dotyczących zarządzania strefą korzeniową, ale rozumie potrzebę holistycznego podejścia do uprawy. Ten rozdział opisuje "uprawę precyzyjną" w odniesieniu do zarządzania strefą korzeniową. Zarządzanie koncentruje się na wyborze podłoża, projektowaniu i wykorzystaniu w odniesieniu do optymalizacji zaopatrzenia w wodę. Ten rozdział składa się z czterech części: Najpierw przedstawimy podstawowe informacje na temat zarządzania strefą korzeniową w odniesieniu do podłoży, a następnie przekażemy szczegółowe wskazówki dotyczące nawadniania podczas pierwszych tygodni nowej uprawy, podczas głównego okresu zbioru i pod koniec cyklu uprawy.

Dlaczego zarządzanie strefą korzeniową?

Docelowe dostawy wody i składników odżywczych poprawią wydajność plonu i jakość owoców. Można to osiągnąć przez dokładne sterowanie zawartością wody w podłożu (WC) oraz przewodnością elektryczną (EC) zgodnie z obowiązującymi warunkami klimatycznymi i generatywnym/wegetatywnym balansem roślin.

Wybór podłoża

Podłoże wybiera się przed rozpoczęciem każdego cyklu uprawy. Czasami wybiera się organiczne (coco) podłoża, ponieważ, jak twierdzą niektórzy plantatorzy dzięki nim ich uprawy są bardziej zrównoważone. To nie jest prawda. Badanie zlecone przez firmę GRODAN i przeprowadzone przez Blonk Milieu Advies wykazało, że wpływ obu podłoży na środowisko był podobny. W badaniu stwierdzono, że "samo podłoże hodowlane ma niewielki wpływ na całkowity wpływ szklarni na środowisko. Jednak zmiany w praktykach produkcyjnych związanych z zarządzaniem energią i wykorzystaniem nawozów będą miały ogromny wpływ na ogólną wydajność środowiskową ". Oczywiście w odniesieniu do nawozów oznacza to recykling od pierwszego dnia uprawy, działającego w zamkniętym systemie hydroponicznym, pracując przy ustrukturyzowanej strategii nawadniania i przez cały czas dokładnej kompozycji nawozu.

Projektowanie podłoża

Wraz z wprowadzeniem podłoży Next Generation 2.0 (NG 2.0) GRODAN koncentruje się na relacji pomiędzy WC i EC w podłożu oraz na tym, jak te dwa parametry mogą być sterowane przez plantatora, aby zapewnić optymalny wzrost i jakość owoców (Zdjęcie 1). W ten sposób pomagamy plantatorom sprostać głównym wyzwaniom związanym z produkcją szklarni, np. ograniczając zużycie energii w związku z rosnącymi kosztami energii i dostosowując się do przepisów mających na celu odprowadzanie ścieków ze szklarni. Podłoża GRODAN NG 2.0 są wykonane z obojętnych włókien hydrofilowych, mają wysoką wydajność nawadniania i są jednolite, co oznacza, że ​​hodowca może przyjąć strukturę strategii nawadniania.

Obojętne włókna hydrofilowe

Maty GRODAN są wykonane z bazaltowej skały, która jest pozyskiwana z kamieniołomów zgodnie z przepisami ochrony środowiska. W naszych fabrykach w Holandii, Kanadzie i Polsce bazalt jest topiony i przędzony na włókna. Podczas tego procesu włókna są powlekane hydrofilowym spoiwem, który pomaga równomiernie rozprowadzać wodę i składniki odżywcze w całej macie. Włókna są obojętne, więc nie blokują żadnych składników odżywczych, a stabilność chemiczna mat oznacza, że ​​odprowadzane wody mogą być poddawane recyklingowi od początku cyklu uprawy. 

Więcej porad