Managen van voedingsstoffen

Het herstel van voedingsstoffen is economisch en milieuvriendelijk. Bovendien kunnen door het accuraat managen van voedingsstoffen, groeistoornissen worden voorkomen en gewasgroei en opbrengst worden geoptimaliseerd. Dit artikel beschrijft het belang van individuele voedingselementen en de details hoe deze te managen in het irrigatiesysteem. Essentiële voedingsstoffen voor gewasgroei hebben 16 elementen nodig om te kunnen groeien, zoals koolstof (C), waterstof (H), zuurstof ( O), stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), zwavel (S), ijzer (Fe), mangaan (Mn), borium (B), zink ( Zn), koper (Cu), molybdenum (Mo) en chloor (Cl). De plant is in staat om koolstof en zuurstof uit de omringende lucht en waterstof uit het irrigatiewater op te nemen. De overige dertien elementen moeten aan het irrigatiewater worden toegevoegd. Je kunt ze toevoegen via een hydroponische voedingsoplossing waarin de verschillende elementen in de juiste verhoudingen aanwezig zijn. Het is belangrijk om te weten wat de rol is van elk element in de ontwikkeling van planten om het mengsel van voedingsstoffen aan te passen aan de behoeften van de plant.

Macro- en micronutriënten

De bovengenoemde voedingsstoffen zijn onderverdeeld in macro- en micro voedingsstoffen. De verdeling is enigszins willekeurig, maar in het algemeen zijn macrovoedingsstoffen in grotere hoeveelheden vereist dan micro voedingsstoffen. Stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en zwavel zijn macrovoedingsstoffen. IJzer, mangaan, borium, chloor, zink, koper en molybdeen zijn micro voedingsstoffen. De functies van de voedingsstoffen variëren. Stikstof is een belangrijk element voor plantengroei. Het is de voedingsstof die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de bladoppervlakte. Fosfor is verantwoordelijk voor celdeling en energie transferreacties tijdens fotosynthese. Kalium is belangrijk voor de kwaliteit en kwantiteit van fruit. Calcium wordt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe celwanden. Magnesium is het centrale element in de chlorofyl molecuul: zonder deze voedingsstof zou fotosynthese niet mogelijk zijn. Zwavel speelt een belangrijke rol bij de synthese van aminozuren. Chloor is de voedingsstof die betrokken is bij de zuurstofontwikkeling tijdens het fotosyntheseproces en is essentieel voor celdeling in wortels en bladeren. Het helpt ook bij de opname van andere elementen, vooral calcium. IJzer is een ander element dat nodig is voor chlorofyl-synthese en mangaan is ook vereist voor fotosynthese. Borium is een element van de plantencelwand en is nodig voor suikermetabolisme en transport, bloei en zaadontwikkeling. Zink is een element dat belangrijk is in de vroege groeifase en ontwikkeling, terwijl koper enzymen activeert en invloed heeft op het stikstofmetabolisme. Het laatste element is molybdeen een component van nitraat reducerende enzymen.

Meer Advies