20181107 RW-GR PHO 59

NG 2.0, logo, technology, grodan

2016

Introductie NG 2.0

Next Generation 2.0 (NG2.0) is de nieuwste substraattechnologie van Grodan. Met deze technologie kunnen telers en opkwekers meer produceren met minder water, voedingsstoffen en ruimte. Er wordt jaarrond voorzien in optimale teeltomstandigheden waarbij wortels beter gebruik maken van het totale substraatvolume. NG2.0 is beschikbaar in pluggen, blokken en matten om telers en opkwekers te helpen duurzame, gezonde verse producten te telen voor een groeiende wereldbevolking.

Growing solutions, growth, quality, innovative, development, Grotop Expert, grodan

2016

Launch e-Gro

In september 2016 presenteerde Grodan de eerste generatie van deze app .e-Gro is onze nieuwste service om klanten met een GroSens® MultiSensor systeem te ondersteunen. Klanten die realtime inzicht willen hebben in hun substraat, hebben nu de mogelijkheid om hun GroSens systeem aan de e-Gro-app te koppelen. Met de app kunnen telers het maximale uit hun substraat halen.

grosense, GroSens, overview, grodan

2013

Introductie GroSens

Met de introductie van het GroSens MultiSensor-systeem in 2013, heeft Grodan de eerste stap gezet naar Precision Growing door een tool aan te bieden die plantenkwekers en telers de mogelijkheid biedt het wortelmilieur optimaal te monitoren en te beheersen.

About, 6 phrase, modell, overview, grodan

2007

Introductie van het 6 fasen advies model (2007)

Het Grodan 6-fasenmodel biedt een blauwdruk voor optimale gewasresultaten tijdens zowel elke fase als de gehele kweekperiode. Het Grodan 6-fasemodel helpt telers niet alleen bij het selecteren van de juiste substraatmat voor een specifiek gewas, maar helpt ook om de optimale watergeef strategie voor het specifieke type mat in elke kweekfase te bepalen. Het 6-fasenmodel kan ook helpen bij het bepalen van schema's voor de plantbelasting, temperatuur, bemestingsschema's en CO2- en belichtingsniveaus. Gebruikers van het 6-fasenmodel ontvangen vóór het begin van elke kweekfase een e-mail met de relevante aanbevelingen.

ressources, plantop, dry, sweet pepper, grodan

2007

Introductie Next Generation Substraten (2007)

Grodan ontwikkelde de Next Generation-technologie als een innovatief antwoord op de snelle veranderingen in de tuinbouwsector, waarin schaalvergroting en nieuwe teeltsystemen producenten dwingen om continue veranderingen in hun activiteiten door te voeren. Het lange termijn ontwikkelingsprogramma van Grodan voor deze technologie van de toekomst heeft zeker spectaculaire resultaten opgeleverd! Metingen tonen een grote verbetering in de herverzadiging, beworteling en uniformiteit van substraatoplossingen op basis van de Next Generation-technologie.

wcm, overview, grodan

1993

Introductie Water Content Meter (1993)

De Water Content Meter (WCM) kan het watergehalte, de elektrische geleidbaarheid en de temperatuur in een steenwol substraat meten. Dit instrument werkt volgens de principes van frequentie domeinmetingen. Omdat de wortels worden beïnvloed door de bovenstaande parameters, kan het beheer van de wortels en dus ook de plant worden gecontroleerd en gestuurd door de WCM.

recycling, infographic, cucumbers, tomatos, circle, grodan

1991

Introductie van baksteen als recycling oplossing, 1991

Al in 1988 werd een octrooi ingediend voor het gebruik van EOL Steenwol, gebruikt als groeimedia in de baksteenindustrie. Het patent werd ingediend onder nummer: 8802376 en werd uitgevonden door Frederikus Gerardus Maria Bol uit Zoetermeer.
Zo'n 20 jaar geleden begon een Nederlands recyclingbedrijf, genaamd Van Vliet Wateringen (nu: Renewi), steenwol opnieuw te regranuleren van kwekers en verkocht dit granulaat aan enkele gespecialiseerde baksteenproducenten in het gebied.

Rockwool history

1960s

Start Grodan - Eerste trials op steenwol

Aan het einde van de jaren zestig kwamen er milieubezwaren tegen het toenemend intensieve landgebruik in de tuinbouwsector. Een resultaat van deze bezwaren was dat het veelgebruikte gronddesinfectiemiddel, Methyl Bromide, bij wet verboden werd. Ook het stomen van de grond, dat erg duur en arbeidsintensief was, raakte uit de gratie. Op zoek naar een alternatief heeft de Deense steenwolfabrikant Rockwool, het moederbedrijf van Grodan, in samenwerking met een aantal universiteiten, de mogelijkheden onderzocht van de teelt op steenwolsubstraat. Dit was de oplossing waar de wereld op gewacht had: gewassen bleken buitengewoon goed te groeien op steenwol. Het resultaat was een verhoogde productie met minder verbruik van water en voedingsstoffen. Kort daarna opende Rockwool / Grodan in Denemarken de eerste lijn voor de productie van steenwolsubstraat. Tien jaar later werd in Roermond een vergelijkbare lijn gelanceerd. Deze productielocatie groeide uit tot de grootste steenwolfabriek ter wereld. Hier is steenwolsubstraat ontwikkeld tot wat het vandaag is geworden: een groeimedium dat telers in staat stelt veilige en gezonde producten duurzaam, controleerbaar en efficiënt te kweken.