Het grootste voordeel is het bredere stuurbereik, waardoor je een evenwichtiger gewas kunt telen.

Rob Moors

GEWASBEHEERDER

Een nieuwe, speciaal voor de paprikateelt (V-systeem) ontwikkelde steenwolmat is goed ontvangen door telers. Rob Moors uit Asten-Heusden spreekt van een subliem wortelgestel, dat beter door de mat is verdeeld dan bij de mat die hij voorheen gebruikte. “Het grootste voordeel is het bredere stuurbereik, waardoor je het gewas beter in balans kunt houden”, zegt hij. “Dat moet zich vertalen in meer groeikracht en productie.”

De nieuwe paprikamat is de Grodan Supreme, die eind 2014 voor het eerst in de praktijk werd beproefd. Verschillende telers hebben er inmiddels ervaring mee opgedaan en die is zonder uitzondering positief. Vanwege zijn afmetingen (1,0 m lang, 12 cm breed en 10 cm hoog) is de mat alleen geschikt voor het V-systeem, dat ook wordt toegepast door Rob Moors uit Heusden. De teler past de mat nu voor het derde achtereenvolgende seizoen toe op de hoofdlocatie van zijn bedrijf in Asten-Heusden, waar 8 ha van het rode ras Red Line staat. Moors zet drie planten per mat en houdt vier stengels per plant aan. 

“In 2015 draaiden we een proef van 2 ha met de nieuwe mat”, ligt de paprikateler toe. “Op de overige 6 ha teelden we nog op de Grodan Vital, die ons overigens ook goed beviel. Vorig jaar werd dat fifty-fifty en nu gebruiken we de Supreme op dit hele bedrijf. Op onze andere locatie in Someren telen we 6 ha groene en gele paprika’s op de grond. Omdat de ondergrond niet zo egaal is als een teeltgoot, werk ik daar liever niet met een hoge mat.”

Verschillende vezelstructuur

Met 12,0 liter is het volume van de Supreme matten iets groter dan dat van de Vital matten (15 cm breed, 7,5 cm hoog), dat 11,25 liter is. Dat beetje extra volume is voordelig, maar het verklaart niet waarom de nieuwe mat zoveel beter presteert. 

"Het verschil zit hem vooral in de steenwol zelf, die gebaseerd is op onze Next Generation 2.0 technologie en een iets andere structuur en fysieke eigenschappen heeft dan de steenwol van de eerste generatie", legt Frank Janssen, accountmanager groentegewassen, uit. “Hierdoor is zowel de horizontale als de verticale waterverdeling verbeterd en maakt de plant beter gebruik van het totale steenwolvolume. Het onderste deel van de mat is gemiddeld iets droger, terwijl het bovenste deel vochtig genoeg blijft om de wortels vrij lang van voldoende water en voedingsstoffen te voorzien. Dat resulteert in een volledige en homogenere doorworteling met meer fijne, actieve groeipunten.”

Wortels dringen de hele mat binnen

"Ik ben echt enthousiast over de manier waarop de wortels de hele mat binnendringen," zegt Rob Moors. "Dat is echt een grote verbetering ten opzichte van de andere mat, waar de wortels vooral in het onderste deel groeiden. Ze leken ook wat grover en minder fijn vertakt. Mijn ervaring is dat de wortels in de nieuwe mat gezonder zijn, en heeft de plant mede daardoor wat meer groeikracht en uithoudingsvermogen.”

Aan het begin van het seizoen zag de teler geen grote verschillen, maar na de langste dag begon hij duidelijke verbeteringen op te merken. "In 2015, toen ik de beide matten het hele seizoen goed kon vergelijken, zag ik dat het gewas er net wat voller, uniformer en vitaler bijstond. Ze profiteerden van die betere conditie aan het einde van het seizoen. Vorig jaar moest ik de teelt helaas vroegtijdig staken vanwege de extreme hagelschade in juni. Maar mijn vertrouwen in de nieuwe mat was toen al groot genoeg om er dit seizoen volledig op over te stappen.”

Breder stuurbereik

Het grootste voordeel van de nieuwe paprika mat volgens Moors is het bredere stuurbereik. "Daardoor kun je actiever de grenzen opzoeken van wat mogelijk is en je gewas beter in balans houden. Je kunt gemakkelijk en verantwoord interen op watergehalte, want de mat laat zich heel snel opnieuw verzadigen”, legt hij uit. “Bij hoge instraling kan ik in de namiddag en vroege avond langer doordruppelen en het gewas actief houden, zonder het risico te lopen dat dit het droogproces 's nachts nadelig beïnvloedt. Met de oude matten moest ik mijn irrigatie echt eerder uitschakelen." 

“Een belangrijke kwaliteit van de Supreme is de snelle en volledige verversing van het water in de mat tijdens de druppelbeurten”, vult Frank Janssen aan. “Daardoor loopt de EC in de mat minder snel op en kun je ofwel veilig met een hogere EC druppelen om een generatieve impuls te geven, of de EC met relatief weinig water verlagen om het tegenovergestelde te bereiken. En je kunt volstaan met een lager drainpercentage.”

Matsensoren

Om het maximale uit de mat en zijn gewas te kunnen halen, werkt de Brabantse teler sinds enkele jaren met het draadloze GroSens MultiSensor systeem van Grodan. Hij heeft verspreid over het bedrijf zes sensoren geplaatst, waarmee hij het watergehalte en de EC 24/7 in kaart brengt. De meetgegevens worden real time verzonden naar het computersysteem, waarop Moors regelmatig inlogt om te zien of alles volgens plan verloopt.

"Dit systeem werkt heel goed voor mij," zegt hij. "Het is betrouwbaar en geeft een representatief beeld  van de wortelomgeving. Je kunt echt meer uit je gewas halen door het nauwlettend te volgen en actief bij te sturen wanneer dat nodig is."

Ongeveer vier jaar geleden begon Moors meer aandacht te besteden aan zijn irrigatiestrategieën. Dat leverde een aantal voordelen op, waarvan de belangrijkste zijn: een sterker wortelstelsel, een vitaler gewas en minder problemen met ziekten, plantuitval en vruchtkwaliteit. En dat alles leidde - heel begrijpelijk - ook tot een hogere productie en een betere vruchtkwaliteit. 

"Een bijkomend voordeel was dat ik minder water en voedingsstoffen verbruikte en met minder drain toe kon", voegt de paprikateler toe. "Ik heb gemerkt dat ik de omstandigheden nog verder kan verfijnen met de nieuwe mat. Ik heb nog niet echt geprobeerd om tot het uiterste te gaan, maar zoals mijn gewassen er nu bij staan, verwacht ik dat ze in de tweede helft van het seizoen meer kilo's zullen produceren dan ik met mijn vorige mat zou hebben geoogst."

Proeven wijzen op hogere vroege en late productie 

De paprikamat is speciaal ontwikkeld voor het V-plantsysteem. Het traditionele 4-rijen systeem vraagt om andere afmetingen. Grodan ontwikkelt momenteel ook een paprikamat speciaal voor dat systeem. 

De afgelopen twee seizoenen heeft Moors samen met vier andere telers proeven gedaan met de Supreme mat. Hun resultaten maakten een vergelijking mogelijk met de steenwolmatten Vital en Grotop Expert, min of meer de standaardmatten die gebruikt worden in de teelt van paprika. 

Frank Janssen: "Uit de kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkingen blijkt dat planten het in onze nieuwe mat beter doen op het gebied van groeikracht, uniformiteit en wortelontwikkeling over het hele matvolume. We zagen minder achterblijvende stengels in de groei. Bij sommige kwekerijen begonnen de planten iets eerder vruchten te produceren, ondanks het feit dat hun irrigatiestrategie niet specifiek gebaseerd was op de mat.Wanneer dat wel gebeurt, kun je nog generatiever sturen en is dat positieve effect sterker. Iets anders wat we opmerkten was dat het gewas vitaler was aan het einde van de zomer, wat resulteerde in een aanzienlijk hogere productie in de herfst. Dus het voordeel dat begon met eerdere productie in het voorjaar zette zich voort tot in het najaar."

Gebruikte Producten & Gerelateerde Casestudies