Sustainable Growing

De zoektocht naar weerbare wortelzones die tegen een stootje kunnen

Organisaties en academici zijn voortdurend op zoek naar innovatieve, baanbrekende manieren om nieuwe en bestaande ziekten op een natuurlijke wijze te bestrijden.Grodan is, onder leiding van Peter Spoor, Director Application & Development, betrokken bij nationale en internationale onderzoeksinitiatieven om de rol en functie van micro-organismen in substraat beter te begrijpen.Spoor legt in dit interview uit waarom dit soort studies zo belangrijk zijn voor de sector.“Als we het microbiologische leven stimuleren en sturen, komt dat de weerbaarheid van de plant ten goede en krijgt die een betere afweer tegen ziektekiemen.”

Wat onderzoekt Grodan precies?

Spoor: “We weten dat zich in de wortelzone van onze substraten ontelbare micro-organismen ophouden, die allemaal op hun eigen manier in synergie met de plant leven. Steenwol bevat ongeveer evenveel micro-organismen als ‘normale’ bodem (schimmels daarentegen zijn iets minder talrijk). Deze micro-organismen werken op dezelfde manier als je darmflora. Als je een gezonde darmflora hebt, heeft dit een positief effect op de rest van je lichaam, je weerstand, en je gezondheid. Ons onderzoek naar micro-organismen spitst zich toe op de flora in de wortelzone van onze substraatoplossingen. De laatste jaren krijgen micro-organismen steeds meer aandacht, omdat zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de natuurlijke bestrijding van ziekteverwekkers. Als we het microbiologische leven stimuleren en sturen, komt dat de weerbaarheid van de plant ten goede en krijgt die een betere afweer tegen ziektekiemen. Het gebruik van pesticiden kan dan nog meer worden teruggeschroefd.”

 

Hoe ga je te werk bij dit onderzoek?

"Momenteel probeert men in deze sector en in de academische wereld de rol en de functie van het microbiologische leven in de wortelzone beter te begrijpen. Uiteindelijk is het de bedoeling om op de studieresultaten in te spelen en ons teeltproces daarop af te stemmen. Grodan neemt deel aan nationale en internationale onderzoeksinitiatieven, waarbij we uitzoeken welke soorten micro-organismen in onze huidige substraatoplossingen leven, hoe ze reageren op bepaalde ziekteverwekkers, en wat er nodig is om dit microbiologisch leven in onze substraten nog efficiënter te doen functioneren. We onderzoeken bijvoorbeeld of je de ontwikkeling van de micro-organismen kan beïnvloeden door andere factoren in het substraat te reguleren, zoals de pH-waarde, voedingsstoffen en het zuurstofgehalte. Het uiteindelijke doel van deze studies is om de natuur zo dicht mogelijk te benaderen en te leren hoe we ziekten op een preventieve en natuurlijke wijze kunnen bestrijden. We willen de wisselwerkingen tussen de micro-organismen in de wortelzone en de plant beter begrijpen, zodat de gewassen sterker worden en nieuwe en bestaande ziekteverwekkers kunnen afweren."

Waarom is er tegenwoordig meer aandacht voor microbiologisch leven in de glastuinbouw?

"Ten eerste zetten alle partijen binnen de sector, inclusief Grodan, zich in om het gebruik van pesticiden zo veel mogelijk te beperken. In onze sector is dit al jaren een prioriteit. Dit wordt bovendien versterkt door de steeds groter wordende vraag vanuit de samenleving. Consumenten willen geen voedsel meer dat met pesticiden is geteeld, daarom oefenen handelaars veel druk uit op telers om pesticidenvrije producten te leveren. Ook op Europees niveau streeft de Green Deal ernaar om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Centraal in de Green Deal staat 'The Farm to Fork Strategy' die een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem voorschrijft. Er is ook steeds meer wetgeving, regelgeving en druk waardoor het terugdringen van pesticiden een must wordt. Wij willen, en moeten, hierin een rol spelen.

Om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem, blijven we zoeken naar natuurlijke manieren om plantenziekten te bestrijden. Dat is een uitdaging, want door de klimaatverandering worden telers voortdurend geconfronteerd met nieuwe ziekten. Het wordt warmer, daardoor verspreiden ziekteverwekkers zich gemakkelijker en overleven ze beter in onze voorheen koudere noordelijke gebieden. Dat wil zeggen dat we op zoek moeten naar nieuwe manieren om telers te helpen ziekteverwekkers op natuurlijke wijze te bestrijden. Een vrij complexe, maar uiterst belangrijke taak."

1/1

Hoe zorg je ervoor dat de telers hierin meegaan?

"We zitten nog volop in de onderzoeksfase, maar ons uiteindelijke doel is om voor telers substraatoplossingen te ontwikkelen waar micro-organismen goed gedijen en topprestaties leveren op het gebied van weerbaarheid. Momenteel bestuderen we wat in onze eigen substraatoplossingen kan worden toegevoegd of aangepast om de groei van microbiologisch leven te stimuleren. Daarnaast onderzoeken we samen met onze partners hoe we telers het beste kunnen helpen en raad geven, met name over hoe ze hun substraat kunnen beheren om een maximale weerbaarheid te verkrijgen via het microbiologische leven in de wortelzone. Deze weerbaarheid kan bijvoorbeeld gestuurd worden door verschillende factoren in het substraat te wijzigen, of door microbiologische agentia toe te voegen, bijvoorbeeld van organisaties zoals Koppert (in feite een "Yakult" of ander probiotisch drankje voor de plant). Met dit onderzoek zijn we al tien jaar bezig, het is dus fantastisch dat dit onderwerp nu in de kijker staat."

Hoe passen deze studies in Grodans overkoepelende strategie?

"Het komt erop neer dat we substraatoplossingen willen ontwikkelen die de teler helpen om groente en fruit zo efficiënt, precies en duurzaam mogelijk te telen, met zo weinig mogelijk pesticiden. We spitsen ons toe op advies en de ontwikkeling van een weerbare wortelzone. In andere studies gebruikt mijn team sensoren die in de substraten geplaatst worden. Zo kan de groei van planten via real-time gegevens zeer precies gestuurd worden. We onderzoeken ook de voordelen en risico's van het gebruik van organische meststoffen. Bij al deze studies streven we ernaar de wortelzone weerbaarder te maken en op een duurzame en efficiënte manier de plantengroei te stimuleren. Ik verwacht dat we de komende jaren vele innovaties en ontwikkelingen zullen zien op het gebied van plantweerbaarheid. Ik ben dan ook blij dat ik daar via Grodan mijn steentje aan kan bijdragen."

De in Canada geboren en getogen Peter Spoor, zoon van een Nederlandse emigrant, studeerde scheikunde aan de Universiteit van Waterloo (bij Toronto), en is nog steeds een verstokte fan van het basketbalteam The Raptors. Inmiddels woont hij al bijna de helft van zijn leven in Nederland, waar hij zijn doctoraat behaalde (in chemische technologie) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Peter kwam bijna acht jaar geleden via Stork bij Grodan terecht, waar hij is doorgegroeid naar de rol van Director Applications & Development.

microbiotics, peter spoor, grodan, blog