e-Gro

Datagedreven teelt is een must

Jacco Strating
19 juni 2019

Jacco Strating

De beste teeltkeuzes maken op basis van betrouwbare data. Het is vaak nog een hele opgave voor ondernemers. Want het verzamelen van data is één ding, het interpreteren en toepassen ervan is iets heel anders. Het open platform e-Gro moet telers daarbij helpen door data van verschillende bronnen te bundelen. In real-time en honderd procent betrouwbaar. Bovendien is het platform is met én door telers ontwikkeld.

Tuinbouwondernemers staan voor een grote uitdaging. Terwijl de eisen uit de markt steeds strenger worden, vraagt ook de toenemende digitalisering om de nodige aandacht. Wie de komende jaren succesvol wil blijven ondernemen, zal daarop moeten anticiperen. Het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment was dan ook nog nooit zo essentieel als nu. Maar hoe zorg je er als teler voor dat je enerzijds beschikt over de juiste informatie en anderzijds ook weet wat je daar mee moet doen?

Advies teeltstrategie
Grodan, leverancier van steenwolsubstraten, geldt als een van de grondleggers van ‘precision growing’. Het bedrijf zet zich al jaren in om telers te helpen bij het creëren van optimale groeiomstandigheden in de kas. Niet alleen door substraten te leveren, maar juist ook door ervoor te zorgen dat de toepassing daarvan tot een optimaal teeltresultaat leidt. Hiertoe werden onder meer sensoren op de markt gebracht, maar ontwikkelde het bedrijf ook een digitaal platform dat relevante data verzamelt en vertaalt naar een teeltadvies: e-Gro. “Onze expertise ligt op het gebied van wortels en substraat, maar er gebeurt veel meer in de kas dat van invloed is op de teelt”, zegt Paulina Florax, Product Marketing Manager e-Gro. “Denk aan klimaat, energie en watergift. Om al die factoren inzichtelijk te maken, hebben wij met e-Gro een open platform ontwikkeld waar ook andere partijen bij kunnen aansluiten. Met het doel om telers één duidelijk advies te geven waarin alles aspecten van de teelt zijn meegewogen.” Florax geeft aan dat Grodan twee jaar geleden al een app lanceerde waarbij de focus nog alleen op het wortelgebied lag. “Door de ervaringen die wij daarmee opdeden in de praktijk, is e-Gro steeds verder gegroeid en hebben we gekozen voor een bredere aanpak. Het nieuwe platform is in staat om alle beschikbare data van verschillende bronnen, bijvoorbeeld aan van klimaatcomputers, te bundelen. Op basis daarvan kan het e-Gro team snel een advies afgeven om de teeltstrategie aan te scherpen.” Florax benadrukt daarbij dat alle data geanonimiseerd binnen komt en altijd eigendom blijft van de individuele telers. Ook wordt die informatie uiteraard niet met derden gedeeld. “Telers uit de hele wereld maken nu al gebruik van e-Gro en op basis van hun ervaringen en aanbevelingen worden features toegevoegd of aangescherpt in het software platform. E-Gro is dus met en door telers ontwikkeld. De reacties uit de markt zijn in ieder geval positief”,aldus Florax. “Datagedreven teelt is in deze tijd een must. Maar er komt als teler zoveel op je af. Door middel van e-Gro willen wij hen daarin ontzorgen. Bovendien werken wij graag samen met andere partijen uit de tuinbouwsector om dat zo optimaal mogelijk te doen. Want hoe meer data van verschillende bronnen we kunnen bundelen, hoe preciezer telers kunnen werken.”

Bron: KAS Magazine, Juni 2019