Sustainable Growing

Hoe vertical farming uitgroeit tot een volwassen bedrijfstak

Chris Higgins, kleinzoon van een fruitteler in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Michigan, werkt al meer dan 25 jaar in de tuinbouw. De voormalige topman van Agro Dynamics (een Amerikaanse dochter van Grodan) begon in 2004 in het Texaanse Dallas als Marketing Manager Noord-Amerika van Grodan Europe. In die rol zette hij de Noord-Amerikaanse dochter van Grodan op. Enkele jaren later richtte hij Hort Americas op, samen met het Nederlandse Horticoop uit Bleiswijk, en later nam hij het initiatief voor de opzet van kenniscentrum Urban AgNews. Chris was ruim tien jaar eerder al geïnteresseerd geraakt in verticale teelt. Hij deelt hier de nieuwste trends en tips voor het opzetten van een vertical farm.

Hoe raakte je geïnteresseerd in vertical farming?

“Ergens in 2007 of 2008 werd ik gevraagd een lezing te geven bij een congres in Maryland. Daar hoorde ik voor het eerst over het concept van vertical farming. Het bleek enkele jaren eerder in Japan te zijn ontwikkeld, en ik wist meteen wat me te doen stond. Ik reisde naar Japan voor een ontmoeting met Toyoki Kozai, hoogleraar aan de universiteit van Chiba en dé voortrekker op het gebied van vertical farming. Hij legde me uit hoe de Japanse overheid vertical farming had opgenomen  als onderdeel van de nationale voedselzekerheidsstrategie. Het land ging zich richten op ‘plantenfabrieken’ waar in lagen onder kunstlicht werd geteeld. Deze fabrieken waren in wezen de eerste commerciële vertical farms zoals we die nu kennen. Al moet ik zeggen dat de geschiedenis van meerlaagse binnenteelt al teruggaat tot de jaren zestig van de vorige eeuw.”

 

Welke trends in vertical farming zie je in de VS

“Restaurants hebben vertical farming een enorme impuls gegeven. Wat ik hier zie is dat de vraag naar lokaal geproduceerde gewassen die het hele jaar door beschikbaar zijn gestaag blijft toenemen. En een selecte groep consumenten is bereid ervoor te betalen. Gestimuleerd door de vraag van restaurants en die consumenten is er flink geïnvesteerd in verticale farms. Opmerkelijk is dat de grote spelers in vertical farming niet dezelfde zijn als in de glastuinbouw. Ik zie eigenlijk nauwelijks traditionele telers die zich ermee bezighouden. Het zijn vooral ondernemers, ingenieurs en durfkapitalisten die samen verticale farms opzetten.

Een andere recente ontwikkeling is dat er in de VS meer interesse ontstaat voor “opportunity zones”. Een opportunity zone is een economisch achtergebleven gemeenschap waar investeerders onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen krijgen. Steden en investeerders proberen zo samen die gebieden aantrekkelijk te maken voor agrotech-initiatieven, zoals vertical farms.

 

20201016 GR PHO 5312

credits: Greener Roots Farm, Nashville Tenessee

Wat betekent COVID-19 in dit verband?

“COVID-19 biedt zowel kansen als uitdagingen voor vertical farming. Enerzijds blijven consumenten om lokaal geteeld voedsel vragen. Anderzijds beperken bepaalde maatregelen de toegang tot dat voedsel, bijvoorbeeld door minder zitplaatsen in restaurants en andere horecalocaties.”

Wat moet je weten als je een vertical farm wilt beginnen?

“Ik wil graag zes tips meegeven:

  1. Ten eerste: praat met de mensen die je als je doelgroep ziet en zorg dat je goed begrijpt wat hun behoeften zijn. En bepaal, vóórdat je de technische structuur en omvang van je farm ontwerpt, welke hoeveelheden je van de diverse gewassen denkt te kunnen afzetten in je doelmarkt.
  2. Zoek uit hoe je je project kunt financieren en houd rekening met een of twee moeilijke startjaren, zodat je fouten en problemen kunt oplossen. Het mooie van groenten en kruiden is dat je tien of meer keer per jaar kunt oogsten, zodat je snel van gemaakte fouten kunt leren.
  3. Productie in torens is duur, dus je moet een goede balans vinden tussen de kosten van energie en water, arbeid en apparatuur. Ga ervan uit dat momenteel 50 tot 80 procent van de kosten van een vertical farm in arbeid en energie gaat zitten.
  4. Er bestaan nog geen systeemstandaarden voor vertical farming, omdat niemand zijn technieken en teeltmethoden deelt. Daarom adviseer ik om niet alles zelf uit te vinden, maar de elementen te kiezen die in jouw ogen het belangrijkst zijn om te kunnen slagen. Werk bijvoorbeeld met standaardoplossingen zoals Grodan steenwolsubstraat en pas je systeem daaropaan in plaats van zelf een compleet nieuw systeem te ontwikkelen.
  5. Kies een zo hoog mogelijke productieruimte, want in een vertical farm is ‘buffercapaciteit’ je beste vriend. Probeer je ruimte niet vol te stouwen door je verticale plantdichtheid te maximaliseren. Creëer ruimte voor voldoende wateropslag en luchtcirculatie.
  6. Praat met experts en benut kun kennis bij het ontwerpen van je productieruimte. En maak je vertrouwd met formules die mensen als Professor Kozai ontwikkelden en toepassen, zoals Resource Use Efficiency (RUE), Cost Performance (CP) en Plan-Do-Check-Action (PDCA).

 

20201016 GR PHO 5313

credits: Greener Roots Farm, Nashville Tenessee

Welke voordelen bieden steenwolsubstraatoplossingen in een vertical farm?

“Het mooie van steenwolsubstraat is dat het een technisch product is. Dat garandeert consistentie en uniformiteit. Als je niet-technisch vervaardigde producten kiest, zoals kokossubstraten, kan de kwaliteit per levering verschillen. De consistentie van zulke producten is niet verzekerd. In de VS worden de producten van Grodan vooral gebruikt door telers die producten die ze kennen inpassen in een nieuwe vertical farm-structuur. Zo kunnen ze binnen hun budget succesvol produceren.”

 

20201016 GR PHO 5314

credits: Greener Roots Farm, Nashville Tenessee

Hoe ziet de toekomst van vertical farming eruit?

“Dat verschilt per geografische regio. Op dit moment ligt de focus vooral op de teelt van sla en kruiden, maar straks kunnen telers andere accenten leggen. Dat hangt af van lokale voorkeuren, dieetwensen en culturele trends. Er zullen wereldwijd waarschijnlijk lokale varianten van verschillende farms ontstaan, inspelend op lokale behoeften. Dat heeft ook weer een effect op het productiesysteem, bijvoorbeeld de manier waarop verlichting, temperatuur en vochtigheid gereguleerd worden. Hier in Amerika heeft Arizona lange, hete en droge zomers, terwijl Nederland donkere en koude winters heeft. De bouw van de farm wordt dus mede bepaald door de lokale klimaatomstandigheden, waarbij je kunt sturen op maximaal rendement van specifieke gewassen. Alleen dat aspect al heeft een enorme impact op de toekomstige inrichting van vertical farms. Wie weet welke producten er straks uit een vertical farm zullen komen!”

 

 

Hort Americas is een klantgeoriënteerd groothandelsbedrijf in Bedford, Texas, dat Chris Higgins samen met Horticoop uit Bleiswijk oprichtte. Chris is ook eigenaar van UrbanAgNews.com, een kenniscentrum dat wetenschappelijke informatie deelt met professionals die actief zijn in kassenteelt, stadsteelt en vertical farms. Hort Americas is een vertrouwde partner van Grodan.

 

De volgende boeken en artikelen geven meer informatie over vertical farming en de RUE-formule van professor Kozai:

Smart Plant Factory (2018)

LED Lighting for urban agriculture (2016)

Resource use efficiency of closed plant production system with artificial light: concept, estimation and application to plant factory (2013)

Plant Empowerment (2019)

 

Dit verhaal is onderdeel van de serie Gro-Hacks, waarin we partners en vrienden van Grodan vragen wat we kunnen leren uit hun innovatieve ondernemersverhalen.

20200520 GR ILL 5072

Whitepaper Food Forward: de circulaire glastuinbouw

20200331 GR PHO 5137

Deel 1 - De start van datagedreven teelt

Lees onze laatste Vertical Farming Blogs