Meer grip in de kas met slimme data

Hoe de Somerense tomatenkweker Wilbert van Bussel data toepast in zijn bedrijf

Meer grip in de kas met slimme data

We zijn het er allemaal wel over eens: de glastuinbouwsector ontwikkelt zich in zeer rap tempo. Innovaties in het productieproces zorgen voor een hogere kwaliteit van gewassen. Aan veel van deze teeltinnovaties ligt data ten grondslag. Data gedreven telen is voor telers een slimme manier om meer grip te krijgen op hun gewassen. Zo ook voor Wilbert van Bussel, bedrijfsleider bij Wim Peters Kwekerijen in Someren. Wilbert is een van de eerste testers die werkt met e-Gro. 

Wat zijn voor jou als teler de grootste uitdagingen anno 2019?

Wilbert pakt zijn koffiemok vast en begint zijn betoog: “Voorheen produceerden wij in ons bedrijf twee soorten tomatenrassen. In 2016 zijn we gestart met het telen van zes verschillende rassen. Dit brengt nieuwe complexiteit met zich mee. Met zoveel typen tomaten naast elkaar, maak je sneller fouten. Hoe zorg je nou voor meer grip op de situatie? We zochten een systeem dat in staat was om écht alle beschikbare data te verzamelen, waardoor we merkten dat we efficiënter alles in de kas konden besturen."

En hoe werkt dat dan?

“Alle informatie uit de kas, zoals productiegegevens, informatie van sensoren in de kas, de variatie van de verschillende soorten tomaten, verzamelt bijvoorbeeld e-Gro. Als teler zoek je naar de maximale productie in een teelt. Het gaat erom dat je zo min mogelijk fout doet, zoals bijvoorbeeld geen groei verliezen in je gewas, of juist gewassen teveel water geven. Door de data die we nu kunnen verzamelen, en op basis hiervan actiematige inzichten geeft, kunnen we in de kas net dat verschil maken.”

Wat levert dit datamanagement jou op?

“Vertrouwen!”, roept Wilbert spontaan. “Overzicht in de kas is voor een teler heel belangrijk en met alle data in een dashboard heb je als teler een gevoel van rust dat je de situatie onder controle hebt. Je kunt beter een gefundeerde beslissing maken over bijvoorbeeld precies de juiste temperatuur voor een type tomatenras. Hoe meer je onderbouwde beslissingen kunt maken, des te meer je vertrouwen krijgt in het proces.”

Blijft er voor de teler nog wel wat over in het teeltproces? 

Wilbert staat even stil en neemt een tomaat in de handen: “Alleen ik als teler heb speciale kennis over de gewassen. Ik bekijk een plant en kan beoordelen of hij goed groeit, of de plant nog iets nodig heeft, etc. Dan kan ik daarop bijsturen. Technologieën als e-Gro helpen mij bij het maken van deze beslissingen. Maar als de teler loop ik nog steeds rond in de kas.”

Hoe zie jij de toekomst?

“De werkzaamheden van een teler zijn diverser geworden. Een teler teelt niet alleen zijn gewassen, is energiemanager, maar is tegenwoordig dus ook data-analist. Dat is een spannende ontwikkeling en vraagt ook wel wat van de teler. Alleen, door meer inzicht in de beschikbare data worden de resultaten in de kas uiteindelijk ook beter,” glimlacht Wilbert tevreden. “En dat is ook de toekomst van het telen. Data wordt hierin onmisbaar. Om met minder hulpmiddelen meer opbrengsten van tomaten van hoge kwaliteit te realiseren. Efficiënter en duurzamer dus.”