De kas over tien jaar

De glastuinbouw is een voorloper als het gaat om duurzame, schone en veilige productie van voedsel. Maar hoe gaat de sector de transitie maken naar een volledig circulair productiesysteem in de komende tien jaar?

Terwijl de glastuinbouwsector al goed op weg is, zijn er nog een aantal knelpunten die we moeten overbruggen om daadwerkelijk kringlopen te sluiten. De grootste uitdaging zit in vooral in de in- en uitgaande stofstromen vanuit de kas, waaronder meststoffen en CO₂. Ook is de energiebehoefte in de kas groot en wordt op dit moment te veel kunststof in de kas gebruikt en weggegooid. Hoe kunnen we deze knelpunten oplossen?

In deze Food Forward bespreken we de knelpunten én mogelijke oplossingen in deze transitie met drie experts uit de sector: dr. Wouter Verkerke, senior wetenschappelijk onderzoeker bij de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR), Peter Spoor, Director Applications and Development bij Grodan en Sander van Golberdinge, Public Affairs Manager bij Grodan. Ze gaan ook dieper in op nieuwe onderzoeken en kansen in de sector, waaronder het mogelijke gebruik van micro-organismen en organische meststoffen in wortelzones, de ontwikkeling van de ingredient farm en het telen van aardbeien en sla in indoor facilities.

Download de Food Forward om meer te lezen.

1/1
20200706 GR ILL 5082
Food Forward: Hightech biologie- en natuurkundelessen uit de kas

Wist je dat in 1988 al werd ontdekt dat hommels de beste bestuivers voor tomaten zijn? Dankzij hun ‘buzz-bestuiving’ techniek, waarbij de hommel de bloem laat trillen, worden hommels nu wereldwijd toegepast in meer dan honderd gewassen.

20200520 GR ILL 5072

Food Forward: de circulaire glastuinbouw

Hoe maakt de glastuinbouw de transitie naar de circulaire economie? In deze Food Forward belichten drie deskundigen het vraagstuk vanuit drie invalshoeken: heden, verleden en toekomst.

20200922 GR ILL 5083
Food Forward: De veelbelovende toekomst van de aardbeienteelt

In deze Food Forward gaan we dieper in op de mogelijkheden en uitdagingen om aardbeien in de kas te telen met drie experts uit de sector: Dieter Baets, Data Analist en onderzoeker Aardbeien bij Proefcentrum Hoogstraten, Ronald de Meester, Operationeel Directeur bij Genson en Hans Baekelmans, Crop Consultant bij Grodan. Ook praten zij je bij over de laatste trends en ontwikkelingen, en bieden ze concrete handvaten voor een toekomstbestendige, efficiënte aardbeienteelt.

Our Thinking Stories