Data gedreven telen bevordert productie en efficiënt watergebruik

Jan van Staalduinen
1 januari 1

De aandacht voor data gedreven telen neemt snel toe. Ook Grodan werkt mee aan de digitale transitie via de ontwikkeling van een open platform. Begin dit jaar werd e-Gro gelanceerd, later volgde een bekroning met de Greentech Concept Innovation Award.

“Gedetailleerde informatie over groeifactoren is onmisbaar om de plant precies te kunnen geven wat hij nodig heeft”, zegt product marketing manager Paulina Florax. “Efficiënt watergebruik en een optimale irrigatiestrategie zijn belangrijke uitgangspunten.”

Real time informatie
Groene vingers alleen volstaan niet meer om een maximale productie van topkwaliteit te koppelen aan een minimale input van energie, water en meststoffen. Wie zijn teelt(en) onafhankelijk van plaats en tijd goed wil aan- en bijsturen, heeft naast groene vingers vooral betrouwbare, real time informatie nodig over alle relevante teeltparameters. Die informatie moet bovendien zodanig worden geanalyseerd, gecombineerd en gepresenteerd, dat de teler het overzicht behoudt en weloverwogen kan beslissen. Dat is in een notendop waar data gedreven telen voor staat.

Nieuwe norm
“Voor ons staat al jaren vast dat dit tot betere resultaten kan leiden”, zegt Paulina Florax. “De hightech glastuinbouw sorteert daar al heel lang op voor. Nieuwe meet- en regeltechnologie zorgt voor een versnelling en daar is ook grote behoefte aan. Bedrijven worden steeds groter en omvatten vaak meer locaties, soms in meerdere landen. Om zicht te houden op wat er in en om de kas gebeurt en tijdig te kunnen bijsturen, kun je het niet meer zonder technische hulpmiddelen stellen.”

Grodan ontwikkelt al tientallen jaren substraatproducten en tools die telers meer grip geven op de wortelomgeving. Dat maakt betere teeltresultaten mogelijk bij een efficiënter gebruik van water. Zo introduceerde het bedrijf afgelopen jaren diverse tools, waarmee telers altijd en overal toegang krijgen tot de verzamelde data.

Breed, open platform
Toch ging dat de strategen en productontwikkelaars van de substraatproducent niet ver genoeg. “Voor een werkelijk integraal, data gedreven teeltmanagement mag je je niet beperken tot de wortelomgeving”, legt Florax uit. “Ons e-Gro platform is op dat principe geënt. Het is een open platform waar diverse teeltparameters, ook vanuit andere bronnen, samenkomen in een overzichtelijk dashboard. Onderdeel daarvan is een gewasregistratiemodule die verschillende parameters visualiseert. Het dashboard geeft inzicht in de groeistatus van het gewas en een evaluatie van de genomen vegetatieve- en generatieve acties. Je kunt er ook in terugblikken én vooruitkijken.”

Intering mat voorspellen
Een functionaliteit die de huidige gebruikers zeer waarderen, is de nauwkeurige voorspelling van de mate waarin de mat gedurende de nacht zal interen. “Als je weet hoe snel het watergehalte terugloopt, kun je de stop- en starttijden en de beurtgrootte gemakkelijker finetunen op basis van de actuele behoefte”, zegt de product marketing manager. “Reuze handig, want daardoor kan de plant optimaal blijven presteren en geef je exact wat de plant op dat moment nodig heeft. Hoe efficiënter je deze en andere groeifactoren kunt inzetten, des te groter de kans op een gezond gewas en een goed bedrijfsresultaat.”

Doorontwikkelen
Florax benadrukt dat het platform de komende jaren nog volop wordt doorontwikkeld, zowel technisch als qua visuele presentatie. “Het moet een product worden dat voor iedereen inzichtelijk is en meerwaarde biedt. We gebruiken de feedback om het softwareplatform samen met de telers verder te optimaliseren.”

Laatste nieuws