Digitalisering in de kas zorgt voor gefundeerde teeltbeslissingen

Annet Breure
12 juni 2019

De tweejaarlijkse plantenkwekersdag van Grodan vond vorige week plaats. Iedere keer weten ze daar weer een bijzondere activiteit bij te organiseren. Deze keer stond in het teken van pk’s. Veel pk’s.  Er werd gecrossd met Landrovers, quads en bugxters. Maar voor het zover was, werd de groep meegenomen naar de digitale wereld waar Articifial Intelligence een steeds grotere rol gaat spelen.

“Het huidige tijdperk gaat nog over de beschrijvende fase. Uiteindelijk brengt het ons naar de voorschrijvende fase,” presenteert Rick Bakker van Berenschot Consultancy. Rick informeerde de groep opkwekers over het bestaan van het Netwerk Smart Horticulture. In dit netwerk werkt een groep bedrijven uit de glastuinbouw samen om de transitie van de Nederlandse tuinbouw naar een datagedreven kennisketen mogelijk te maken. Innovatie is gebaat bij samenwerking. Er wordt kennis gedeeld en actief mee gedacht met als doel digitalisering verder te integreren in de kas. Dit netwerk is overigens een initiatief van Berenschot Consultancy.

e-Gro
Paulina Florax van Grodan nam na Rick het woord. Zij is dagelijks bezig met e-Gro. Dat doet ze overigens niet alleen. Het team is binnen een jaar uitgebreid tot ongeveer 15 mensen. e-Gro combineert relevante data uit verschillende bronnen op één online software platform. Het resultaat: 24/7 een gedetailleerd beeld van de situatie in de kas, zodat er meer controle is en de teelt datagedreven gestuurd kan worden. De adviezen worden door e-Gro gegeven op basis van wortelzone-, klimaat- gewas- en oogstgegevens. E-gro is overigens beschikbaar op smartphone, desktop en tablet.

Paulina: ”Datagedreven besluitvorming is gefundeerde besluitvorming. Oftewel: meten is weten. Samen met zo’n honderdtal aangesloten telers zijn we met e-Gro bezig. Deze telers werken nu al met e-Gro en zien daar het belang van in. E-gro analyseert de gegevens en adviseert de telers aan de hand van die analyse.” De klimaatdata worden aangeleverd door Grosens, externe sensoren en externe databronnen. Met al die gegevens gaat e-Gro aan de slag.”

Data zijn dus het basismateriaal voor e-Gro. En daarmee komen we op het terrein van Paul Bouwens van Grodan. Hij is degene die de ins en outs deelt met betrekking tot Grosens. Dit systeem meet WG, EC en de temperatuur in het blok en/of de mat. Het biedt de ‘groene mannen’ een handvat via de sensoren om meer zekerheid te creëren in hun teelt. De metingen zijn op afstand leesbaar, zodat er altijd en overal gecontroleerd en bijgestuurd kan worden. Met het verhaal van Paul werd de diepte ingegaan. Het leverde een vraagsessie op.

Tijd voor ontspanning
Tijd voor ontspanning betekende tijd voor de pk’s met een barbecue ter afsluiting. De beelden uit de fotoreportage geven een impressie van deze middag. De plantenkwekersdag van Grodan wordt door de opkwekers gezien als één van de belangrijkste netwerkbijeenkomst binnen de opkweeksector.