Hoe moet de wereld in 2050 worden gevoed

GRODAN
Young couple overlooking a green field

In 2050 bedraagt de wereldpopulatie 9 miljard mensen en daarvan woont 70% in stedelijke gebieden. Deze groeiende stedelijke bevolking moet kunnen beschikken over gezond en voedzaam eten. Regeringen en non-gouvernementele organisaties (ngo's) propageren dat verse voeding gezond is en dat het belangrijk is om veilig voedsel te produceren dat op duurzame wijze is geteeld. Tegelijkertijd let de consument steeds meer op zijn gezondheid en wordt hij steeds meer aangetrokken door lokale, natuurlijke en duurzame kwaliteitsaanbiedingen. Deze trend is sterk verbonden aan de hedendaagse focus op gezond eten. Naar schatting zullen we de dubbele hoeveelheid gezond en voedzaam voedsel moeten gaan produceren, met maar de helft van de hedendaagse hulpbronnen. En daardoor staan we voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Water, meststoffen, grond en energie zijn essentiële hulpbronnen voor de voedselproductie. Minder dan 1% vers water op aarde is goed bereikbaar en geschikt voor gebruik door mensen. 70% van dat water wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw. Waterbeheer is een van de doelstellingen op de "Agenda 2030" van de Verenigde Naties. Meststoffenreserves, die essentieel zijn voor de voedselproductie, raken uitgeput. De voortdurende en toenemende vraag naar land heeft een negatieve impact gehad op het gebied en de kwaliteit van het land dat beschikbaar is voor de voedselproductie. En daarom moet de voedselproductie worden verdubbeld met maar de helft van de hedendaagse hulpbronnen. 

1/1

Gerelateerde verhalen