How to beat the heat?

GRODAN
1 januari 1
Water, rust, natuur, duurzaam, kalm

We kunnen niet ontkennen dat de klimaatverandering aan het versnellen is en tijdens deze zomer werden de gevolgen ervan zeer zichtbaar. Een ongekende droogte heeft maanden grote delen van Europa getroffen. In Nederland hebben we sinds 1976 geen droogte zoals deze meegemaakt. Het veranderende klimaat en de impact daarvan dwingen ons tot nadenken over ons energie- en waterbeheer. Nieuwe EU-richtlijnen voor het terugdringen van de emissie van voedingsstoffen en watergebruik dwingen ons en andere industrieën om samen te werken, door verschillende benaderingen t.a.v. gasemissie en waterbeheer aan te nemen.

De tuinbouwsector moet ook slimme manieren vinden om met de huidige en toekomstige watertekorten om te gaan. Telers en wetenschappers (en wij) zijn nu al onderzoek aan het doen naar en experimenteren met alternatieve waterbronnen en hergebruik van water. De EU werkt zelfs aan een manier om regelgeving m.b.t. hergebruik van waterstromen eenvoudiger te maken. Al vanaf het begin was Grodan nauw betrokken bij de invoering van gesloten recirculatiesystemen voor water en voedingsstoffen, als oplossing. Een paar jaar geleden lanceerden we het concept van precisieteelt dat deze trend ondersteunt. Precisieteelt in het kort: planten worden voorzien van de exacte hoeveelheid water en meststoffen die ze nodig hebben - niet meer en niet minder - en overtollig water en kunstmest kan efficiënt worden verzameld en hergebruikt. Hoewel minder middelen nodig zijn, neemt de gewasopbrengst per vierkante meter toe. Meer doen met minder.

 

De extreme droogte van dit jaar maakt precisie groei relevanter. Wetenschappelijk onderzoek door Wageningen University & Research bevestigt dat het een zeer efficiënte en effectieve teeltmethode is, waarmee een aanzienlijke hoeveelheid water wordt bespaard. Laat me een voorbeeld geven. Wanneer we ons uitsluitend concentreren op winst in waterbeheer, hebben we gezien dat voor het telen van 1 kilo tomaten op de grond gemiddeld 60 liter water nodig is. Maar het kost kassen met groeimedia zonder recyclingmethoden, 22 liter en kassen die werken met steenwol groeimedia en met recycling van water en kunstmest nog minder, 15 liter. Geschat wordt dat de verkochte producten van Grodan in 2017, 90 miljoen liter water bespaarden, een besparing van ongeveer 53%. Dit komt overeen met het drinkwater dat nodig is om 85.000 mensen een jaar lang van drinkwater te voorzien. Lees ons Sustainability Rapport  2017 als u geïnteresseerd bent in de impact van precisieteelt.

 

Precisieteelt is naar mijn mening een interessant concept om ons te helpen bij onze huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer. Maar wij bij Grodan zijn ons er ook van bewust dat we er nog niet zijn. We moeten blijven nadenken over nog betere manieren om gewassen op een duurzame manier te telen. We moeten samenwerken. Telers, substraatfabrikanten, retailers, wetenschappers om er maar een paar te noemen. Grodan is altijd op zoek naar slimmere manieren om ons denken over duurzame teeltmethoden te verscherpen. In feite is het een natuurlijk onderdeel van Grodans’ DNA. De droogte van deze zomer en de gevolgen van de klimaatverandering waarmee we worden geconfronteerd, motiveert ons nog meer om opnieuw na te denken over de beste manieren om efficiënt te telen en ons te richten op het besparen van nog meer water. Laten we het gesprek starten over nieuwere, innovatieve technieken in waterbeheer.

Gerelateerde verhalen