Meer telen met minder

GRODAN
Infographic besparing water  etc. uit het sustainability report

Het wereldwijde voedselproductiesysteem staat onder druk. We moeten duurzamere manieren vinden om de groeiende, verstedelijkte bevolking te voeden. Met ROCKWOOL-producten kan de moderne tuinbouw de productie verhogen terwijl er minder natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt.

In 2017 werkte de ROCKWOOL Group samen met de Universiteit van Wageningen om de positieve impact van het telen van tomaten en komkommers op Grodan steenwolsubstraten te kwantificeren in vergelijking met in de kas in grond geteelde gewassen. 

De resultaten waren veelzeggend. Zo hebben de in 2017 verkochte Grodan-producten naar schatting 90 miljoen liter minder water verbruikt. Dit komt overeen met het drinkwater dat nodig is om een jaar lang 85.000 mensen te onderhouden en er is 26.000 hectare minder nodig (300 keer Central Park).

Op plaatsen waar landbouwgrond schaars is, zijn nieuwe en innovatieve vormen van voedselproductie de sleutel tot het voeden van de stedelijke populatie . De hydrocultuur van Grodan kan overal worden geplaatst, ook in stedelijke gebieden die anders volledig ongeschikt zouden zijn voor traditionele, op in aarde gebaseerde teelt. Voor telers en andere tuinbouwprofessionals biedt Grodan efficiënte, duurzaam teeltoplossingen voor de toekomst.

Wist u dat?

Wat is telen op hydrocultuur?

Telen op hydrocultuur is een methode om planten laten  te groeien zonder aarde, in een op  water gebaseerde omgeving waarin planten worden gevoed met minerale voedingsstoffen. Het meest gebruikt in de hydrocultuur teelt is steenwolsubstraat. Steenwol wordt zodanig  geproduceerd dat de verhoudingen van de beweging van water en lucht worden behouden die het meest ideaal zijn voor bepaalde gewassen. Dit bevordert gezonde wortelgroei en opname van voedingsstoffen. De vezelachtige aard van steenwol creëert ook een stabiele verankering voor de wortels van de planten.

Gerelateerde verhalen